8. yargı paketi Meclis'te: Yatarı bulunmayan mahkumiyetlere hapis cezası getirilecek

Meclis Başkanlığı'na sunulan 8. yargı paketinde yer alan değişikliklerin kabul edilmesi halinde; adli para cezaları artırılacak, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

8. yargı paketi Meclis'te: Yatarı bulunmayan mahkumiyetlere hapis cezası getirilecek

AK Parti'li milletvekillerinin hazırladığı 65 maddeden oluşan ve 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülen 8. yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Değişikliklerin kabul edilmesi halinde denetimli serbestlik kriterlerinde değişikliğe gidilecek, yatarı bulunmayan mahkûmiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

Hapis cezası bir ay bile olsa yüzde 40 oranında infaz, cezaevinde geçecek. Adli para cezaları artırılacak. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yapılacak. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yargı paketine eklendi. 

Bütün değişikliklerin kabul edilmesi halinde adli para cezaları artırılacak, denetimli serbestlik kriterlerinde değişikliğe gidilecek. Hapis cezası 1 ay bile olsa yüzde 40 oranında infaz, cezaevinde geçecek.

Taslakta yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

 • İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.
 • Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.
 • Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.
 • Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.
 • Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.
 • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarılacak.
 • İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.
 • Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.
 • Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.
 • Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.
 • Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.
 • Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.
 • Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
 • İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL’nin altı dikkate alınmayacak.
 • Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 06:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER