'Barış hakkında zor sualler'

Almanya merkezli bir inisiyatif olan Off-University bünyesinde "Barış Hakkında Zor Sualler" başlıklı online konferans düzenlenecek. Online bir eğitim modeli olarak kurgulanan Off-University, çeşitli nedenlerle seyahat imkânı bulunmayan araştırmacı ve öğrencilere online eğitim şansı sunuyor.

'Barış hakkında zor sualler'
Almanya’da yaşayan bir grup barış akademisyeni “Barış Hakkında Zor Sualler” başlıklı online konferans düzenleyecek. Konferans, deneyimlere ve demokratik çözüm potansiyellerine dikkat çekerek barışın tesisine yönelik adımlar için ulusal ve uluslararası akademik kamuoyundan destek toplamayı amaçlıyor.

Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşecek konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.off-university.desayfasından ulaşılabilir.

Danışma kurulu üyelerince önerilen “Zor Sualler” savaşın varlığı, barışın gerekliliği ve barışın imkânları olmak üzere üç başlıkta toplandı:

SAVAŞIN VARLIĞI

Demokratik ülkelerde barış, dünyanın geri kalanında devam eden savaşların mantıkî veya sistematik bir sonucu mudur?

AB, tarihte görülmemiş uluslararası bir barış projesi olduğunu iddia ediyor; ancak sınırlarının hemen dışında savaş devam ediyor. Avrupa barışı kendi tekeli altına mı alıyor veya dünyanın öbür bölgelerine savaş mı ihraç ediyor?

Akademik dünyanın içinde bulunduğu koşular nedeniyle barışı terk ettiği savını gerekçelendirebilir misiniz?

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur.” Neden?

BARIŞIN GEREKLİLİĞİ

“Topluca Türk vatandaşlarının (…), birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat hakları” (1982 Anayasası, Başlangıç 7), yeterince işlenen bir hak mıdır? Bu hakkın temellendirilmesi ve geliştirilmesi için disiplinler arasında nasıl bir çalışma şekli tasarlanmalıdır?

Savaşın yol açtığı ekolojik yıkım veya tahribat, çatışmaların sonrasında ya da barış dönemlerinde ne gibi sorunlar doğurabilir?

Bir insan hakkı olarak barış hakkı ne demektir? Barış hakkının insan hakları bütünü içindeki yeri nedir?

İklim değişikliği barış için nasıl bir tehdit oluşturur? İklim değişikliğinin yol açacağı problemleri çatışmalara yol açmadan çözmek için ne gibi stratejiler geliştirilebilir?

barış-iç1BARIŞIN İMKÂNLARI

Çeşitlilik içinde bir arada yaşamak ilkesine uygun bir şekilde bireysel ve toplu boyutlarıyla barış nasıl savunulmalı ve barış kültürü nasıl oluşturulmalıdır?

İstinasız her çağdaş toplumda etkili bir şekilde barışı desteklemeye yararı olan bir sivil müdahale veya eylem var mıdır?

Barışın kendi başına bir değer olarak benimsenmesi verili koşullarda kendiliğinden olmuyor. Militarizm, milliyetçilik, ayrımcılık, nefret kültürü ile mücadele acaba kimlik siyasetlerinin yerine, ya da yanında, sınıf siyasetlerinin yükseltilmesi ile mümkün olabilir mi?

Bilim insanlarının barış adına yapabilecekleri katkılar ne olabilir? Bu alanda bilimsel sonuçların ya da normatif varımların yaygınlaşması hangi mekanizmalarla gerçekleşebilir?

Bir yakınınızın cenazesi barışın tesis edilememesi nedeniyle bir hafta sokakta kalsa ve gözünüzün önünde olmasına rağmen ulaşamasaydınız bu duruma sebep olanlarla barışmak için beklentiniz ne olurdu?

Seçtiğiniz bir savaş veya çatışma ortamını göz önünde bulundurarak çatışmasızlık halinin ötesinde barış için öncelikli üç adımın neler olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

“Kamusal alan, meselelerin savaş dışı yollarla halledildiği yerdir” (Oscar Negt/Alexander Kluge1). Barış kültürünün, ortam ve ilişkilerin gelişmesinde kamusal alan, medya ve iletişimsel demokrasinin yeri nedir? Bugün Türkiye’de ve dünyada süregiden savaş ve devlet politikalarının yarattığı kamusuzlaşmanın yaşam bağlamlarında yarattığı toplumsal ve ahlakî sorunlar nelerdir?

Öte yandan, Almanya’da bulunan Barış İçin Akademisyenler, Türkiye’de buluna meslektaşları için dayanışma etkinliği düzenleyecek. 8 Eylül 2017’de Berlin Cemevi’nde düzenlenecek etkinlik “Barış İçin Dayanışma” başlığını taşıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2017, 20:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER