YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar yeniden aday olacağını açıkladı

YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, 19 Kasım tarihinde yapılacak seçimler için yeniden başkan adaylığını bırakacağını ve seçime Beyaz Liste ile katılacağını belirtti.

YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar yeniden aday olacağını açıkladı

Yüksekova ilçesinde 19 Kasım 2022 tarinde yapılacak olan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanlığı seçimleri için ve mevcut başkan olan Abdurrahman Pınar yeniden Beyaz listede adaylığını açıkladı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerine BEYAZ LİSTE adıyla yer alacaklarını belirten Abdurrahman Pınar, ''2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde ekibimle birlikte seçimi kazandık. Yönetimi devraldığımız dönemden bu yana hep ilklere imza atarak odanın çıtasını yükselttik. Yaptığımız sonuç odaklı ve somut faaliyetlerle hem odamıza hem de Yüksekovamıza değer kattık. Daha ileriye taşıdığımız odamızı ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ettik. Odamıza kurumsal kimlik kazandırarak YÜTSO’yu marka haline getirdik. Yüksekova’nın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi, İran ve Irak ülkelerinden fayda sağlaması ve büyümesi için büyük çaba sarf ettik. Katıldığımız her platformda, toplantıda ve görüşmelerde Yüksekova’nın sorunlarını dile getirdik. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet binasını yaparak üyelerimizin  Avrupa standartlarında hizmet almasını sağladık. Odamıza getirdiğimiz bir sürü yenilikle YÜTSO’yu 365 oda borsa içinde tanınan, bilinen ve saygın oda kimliği kazandırdık. Yönetişim ilkesini benimseyerek kamu kurumları, STK ve diğer kuruluşlarla her zaman birlikte hareket ettik. Şeffaf, hesap verilebilirlik ilkesiyle yönetimde bulunduğum süreçten bu yana odamızı hep ileriye taşıdık. Tabi yönetimde bulunduğum süreçte yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen yine de çalışmalarımıza devam ettik. Pandemi süreci ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum elbette bizi de etkiledi. Pandemi sürecinde bile odamız hizmet vermeye devam ederek Yüksekova’nın en iyi şekilde bu süreçten çıkmasına ve üyelerimizin faaliyetlerinin aksamaması için oda olarak hizmet vermeye devam ettik. Yönetim Kurulu Başkanlığım sürecinde yaptığımız çalışmalarda ekibime ve en önemlisi YÜTSO çalışanlarına teşekkür ederim'' İfadelerini kullandı.

''YÜKSEKOVAMIZ İÇİN NELER YAPTIK''

- ESENDERE GÜMRÜK KAPISI A-KATEGORİYE ALINMASINI SAĞLADIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2019 mayıs ayında düzenlenen proje yarışmasında odamız tarafından yürütülen projemiz, sosyal sorumluluk kategorisinde 365 oda/borsa içinde birincilik ödülü aldı. Ödülü Cumhurbaşkanının elinden aldık. O esnada Cumhurbaşkanımıza Esendere Gümrük Kapısının A-kategoriye alınması talebini ilettik.13.05.2019 tarihinde Esendere Sınır Kapısı A-Kategoriye alınarak ithalat yetkisi verilmiştir.

- BİRLİK BAŞKANIMIZI VE DÖNEMİN TİCARET BAKANINI ODADA AĞIRLADIK

Başkanlık dönemimde ilk defa odamızda Birlik başkanımız Sn.Rıfat Hİsarcıklıoğlu ve dönemin Ticaret Bakanını ağırladık. Düzenlenen istişare toplantısında üyelerimiz ilk defa sorunlarını birebir muhatabına iletti. Toplantı sonrasında dile getirilen sorunların çoğu çözüme kavuşmuştur.

- ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ KURDUK

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çalışmalarına, 2018 yılında yönetime gelir gelmez başladık. 2018 yılı Mayıs ayında Yüksekova OSB’nin yer seçimi için bakanlığa talebimizi ilettik. Hazırladığımız raporla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na talep ettiğimiz yer seçimi için 2020 yılında bakanlık tarafından onay yazısı neticesinde; Yüksekova da 145 hektar alan üzerine kurulması onayını aldık. Daha sonra OSB’nin tüzel kişiliğinin kurulması için Hakkâri İl Özel İdaresi ve Odamız kurucu ortaklar olarak %33,33 payla odamızdan kıymetli işadamlarımızın da desteğiyle 1 üye oda yönetiminden olmak üzere 4 üye oda üyelerimizden toplamda 5 üye OSB’nin kurulması için müteşebbis heyetine katılım sağladık.  Müteşebbis Heyeti Başkan vekilliğini de yine odamız yönetim kurulu başkanlığına temsil yetkisi aldık.

- HAKKARİ BÖLGESİNİN İLK COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜNÜ TESCİLLEDİK

2019 yılında başladığımız coğrafi işaretli ürün tescili çalışmalarımız 2022 nin Mart ayında nihayet sonuçlanmıştır. ‘Yüksekova Çirek Peyniri’ adıyla tescillediğimiz ürün Hakkâri’nin ilk coğrafi işaretli ürünü olma özelliği taşımaktadır. Yüksekova, Şemdinli ve Derecik’e has yöresel ürünler için de başvurumuzu yaptık. Tescil süreçleri devam ediyor.,

- YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODAMIZA HİZMET BİNASI KAZANDIRDIK

2012 yılında kaba inşaatı yapılıp öylece bırakılmış odamızın hizmet binasını yaptık. Yapımını tamamlayıp değerli üyelerimizin hizmetine açtık. Odamıza 5 katlı içinde 180 kişilik konferans salonunun bulunduğu bir hizmet binası yaptık.2022 yılı Ocak ayında da yeni hizmet binasına geçerek değerli üyelerimize hizmetin en kalitelisini sunmaya devam ediyoruz.

- GEÇİŞ BELGELERİ VE SAYISAL TAKOGRAF BELGELERİNİ VERME YETKİSİ ALDIK

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne geçiş belgelerinin odamızdan verilmesi yetkisi için 2019 da başvuruda bulunduk.2021 yılı Mayıs ayında geçiş belgesi verme yetkisi odamıza verilmiştir. Bu yetkiyi alan ikinci ilçe odayız. Sayısal Takograf kartları için üyelerimiz Van iline gitmek zorunda kalıyordu. Bu talebimizde TOBB’dan olumlu dönüş alarak Sayısal Takograf kartlarını odamızdan vermeye başladık. Bu iki yenilik odamıza da gelir olarak yansımakta olup üyelerimizin de bu alandaki faaliyetlerine kolaylık getirmiştir.

-YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YÜKSEKOVA TAŞINMASINDA KATKIDA BULUNDUK

Her yıl düzenli olarak hazırladığımız Yüksekova’nın sorun ve çözüm önerileri raporumuzda ve şifahen yetkili mercilere her defasında dile getirdiğimiz Yüksekova Meslek Yüksekokulun Yüksekova’ya taşınması talebimizin sonuç aldı ve 2020 yılında Yüksekova Meslek Yüksekokulunun Yüksekova’da eğitime kapılarını açtı.

- HAKKARİ ÜNİVERSİTESİYLE PROTOKOL İMZALADIK

Odamız ve Hakkâri üniversitesi ile coğrafi işaretli ürünlerin başvuru süreci, birlikte proje yapma ve Yüksekova’nın ekonomik-sosyal ve kültürel anlamda kalkınması çalışmaları kapsamında akademik çalışmalar ve raporların düzenlenmesi için Üniversite ile işbirliği protokolü imzaladık. Odamız ilk defa bir üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı.

- SOGEP VE URGE PROJELERİNİ YÜRÜTTÜK

Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren önem verdiğimiz bir konu da odamızın proje üreten bir oda olması. Yönetime geldiğimiz dönemden itibaren odamıza iki proje kazandırdık. İlki Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilen ‘Yüksekova Madencilik Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi’ bu projeyle Bölgenin madencilik sektörünün gelişmesine ön ayak olacağız. Proje hala devam etmektedir. İkinci projemiz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen  Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğümüz ‘Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması Projesi’ ile 200 gencimize Karo Fayans ve Sıhhi Tesisat alanında meslek edindirme kurslarıyla belgelerini verdik.

- URMİYE TİCARET ODASI İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADIK

Odamızı uluslararası platformlarda da temsil etme ve tanıtma hedefimiz doğrultusunda, Oda tarihinde ilk defa yurtdışından bir oda ile protokol imzaladık. Urmiye Ticaret, Sanayi Madenler ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Entezar ve heyetini Yüksekova’ya davet ettik. Davetimize icabet eden heyetle Oda Protokolü imzaladık. Protokolümüzün amacı iki odanın Yüksekova ve Urmiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda Yüksekova’nın gelişmesine katkı sunmak. İkinci bir konu ise Yüksekova-Urmiye şehirleri arasında ki ticari ilişkileri geliştirmek adına karşılıklı bir komisyon kurulması ve belirli dönemlerde hem Urmiye tarafında hem de Yüksekova’da bir araya gelip gümrük sorunlarının çözümü için görüşülen konuların gerekli mercilere iletilmesi amacıyla kurulan komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirdik. İkinci toplantıda valilik düzeyinde yaparak bölgenin sorunlarının çözümünün ilgili mercilere aktarılmasını kolaylaştırarak bu anlamda da çözümler üreteceğiz.

- YÜKSEKOVA'DA FEN LİSESİNİN AÇILMASI İÇİN GEREKLİ YERLERE TALEBİMİZİ İLETTİK

Yüksekova’da fen lisesinin açılması için odamız tarafından hazırlanan sorun ve çözüm önerileri raporunda ve birebir görüşmelerle gerekli yerlere taleplerde bulunduk. Bu talebimiz de sonuç verdi ve Yüksekova da fen lisesi açıldı ve eğitim verilmeye başlandı.

- DERECİK SINIR KAPISI AÇILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI DÜZENLEDİK

Sınır kapılarımız bacasız fabrikalarımızdır. Derecik sınır kapısının açılması ve faaliyete geçmesi için imza kampanyası düzenledik. En kısa zamanda bu çalışmamızın da sonuç vereceğini ümit ediyorum

- MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SINAVLARI DÜZENLEDİK

Yönetime geldiğimiz 2018 yılından bu yana her yıl iki defa mesleki yeterlilik belge sınavları düzenledik. Motorlu kara taşıt alım-satım sorumlusu ve emlak danışmanlığı alanlarında yaptığımız sınavlarda toplamda 200 kişiye mesleki yeterlilik belgesi vererek üyelerimize alınması  zorunlu olan bu belgelerin odamızdan temin etmelerini sağladık.

- HİLTON OTELİNİN YÜKSEKOVADA AÇILMASI İÇİN DESTEK VERDİK

Yüksekova da yapımı tamamlanmak üzere olan ve yakın zamanda hizmete geçecek olan Double Tree By Hılton otelinin Yüksekova yapılması için gerekli teşviklerin ve kredilerin alınması için hem kendim hem de firma yetkililerini ilgili yerlerle görüşmelerini sağlayarak gerekli teşvikleri almalarına destek olduk.

- ODAMIZIN AKREDİTASYON VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİ YEDİLEDİK

2018 yılında akredite olan odamızın Akreditasyon Belge Süresi dolduğundan 2021 yılında yapılan denetim sonrasında belgemizi 3 yıllığına yeniledik. Odamız hizmet standartları açısından Avrupa Odalarıyla eş değer hizmet vermeye devam edecektir. Yine odamızın ISO 9001 TSE belgesini de yapılan denetim sonucunda yeniledik.

- YKS SINAVLARININ YÜKSEKOVA DA YAPILMASINI SAĞLADIK

Çabalarımız sonucunda YKS sınavlarının Yüksekova’da yapılması talebimiz sonuç verdi.2021 yılında Şemdinli, Derecik ve Yüksekovalı öğrenciler Van ve Hakkâri’ye gitmeden Yüksekova’da sınava girdiler. Bundan sonrası için de KPSS ve diğer sınavlarından Yüksekova da yapılması için taleplerde bulunduk. Yakın zamanda müjdeyi vereceğiz.

- YÜTSO AKADEMİ’Yİ KURDUK

2020 yılından beridir odamızda üyelerimize verdiğimiz eğitimler için bir akademi kurarak eğitimlerimizin üyelere kolaylıkla verilmesini sağladık. Pandemi sürecinde bile eğitimlerimiz devam etti. Online eğitimlerle birçok üyemiz, gençlerimiz ve diğer STK ve kurumlardan birçok kişi bu eğitimlerimizden faydalandı. Kurulduğundan bu yana 500 e yakın kişiye eğitim verildi. Odamızı her anlamda geliştirilerek Yüksekova’nın çözüm merkezi haline getirdik. YÜTSO AKADEMİ eğitimlerimiz devam edecek.

- DİJİTALLEŞEN ODA MODELİNİN ADIMLARINI ATTIK

Odamızda e-belge sistemine geçerek, üyelerimize odaya gelmeden web sitemiz üzerinden online belge alma sisteminden belge verme hizmetini başlattık. Çağın gerekliklerine ayak uyduran bir oda yaratarak hizmette aksama olmaması için çalışmalar yürüttük.

''YENİ HİZMETLERE YER VERMEK TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEĞİZ''

Yeni dönemde yine ekibimle birlikte birçok projeye ve yeniliğe imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Yeni dönemde yapacaklarımıza da kısaca özetlersem,

1-Yüksekova’yı cazibe merkezi haline getirerek İran ve Iraklı turistlerin tatil yeri olmasını sağlamak.

2-Esendere Gümrük Kapısında zirai karantina müdürlüğü, tır parkının kurulması çalışmalarına devam etmek.

3-Günübirlik veya bavul ticaretinin önünü açarak her iki sınır kapısına serbest pazar kurmak.

5-Yöresel ürünlere sahip çıkarak coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmak ve bunların tanıtımını yapmak.

6-İlçenin tanıtımı için çalışmalar yürütmek.

7-Yüksekova’nın il olması için kapsamlı bir kampanya yaparak kamuoyu oluşturmak.

8-Yüksekova’da fakülte açılması için gerekli yerlerle görüşmek.

10-Genç  ve kadın istihdamının sağlanması için tekstil kentin kurulmasını sağlamak.

11-Organize sanayi bölgesine yurtiçinden ve yurtdışından yatırımcı çekmek.

12-Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki gümrük kapılarının faaliyete geçmesini sağlamak.

13-Odamızda arabuluculuk ve tahkim merkezi kurmak.

14-Hakkâri bölgesinin 7. teşvik bölgesi kapsamına almak.

15-Tarım ve kırsal kalkınma ofisinin açılmasını sağlamak ıpard desteklerini alan iller arasına Hakkari’nin de girmesini sağlamak.

16-Yeni projelerle bölgeye teşvik ve fonlar çekmek.

17-Üyelerimizi yılda en az 4 defa yurtdışı fuarlarına katılmalarına önayak olup ikili ticari ilişkileri kurmalarını sağlamak.

18-Yüksekova- Şemdinli karayolunun programa alınması çalışmalarını başlatmak.

19-Şemdinli ve çevresindeki orman alanlarının korunması geliştirilmesi milli parkların oluşturulmasını sağlamak.

20-Şemdinli ve Derecik ilçelerinin ikliminin uygun olmasından dolayı tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerinin üretimi ve iyileştirilmesi için tesislerin kurulması için çalışmalar başlatmak."

ŞEMDİNLİ HABER

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 21:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER