Anayasa değişikliğinde son söz liderlerde

AKP, CHP ve BDP’den oluşan, MHP’nin katılmayı reddettiği “Tutuklu Milletvekili Komisyonu” toplantısından uzlaşma çıktı.

Anayasa değişikliğinde son söz liderlerde
AKP, CHP ve BDP’den oluşan, MHP’nin katılmayı reddettiği  “Tutuklu Milletvekili Komisyonu”  toplantısından uzlaşma çıktı. 


Parti Grup Başkanvekillerinin anlaştığı konuda son kararı ise AKP, CHP ve BDP liderleri verecek. Liderlerin de onay vermesi halinde bu konudaki anayasa değişikliği hızlanacak. 

Tutuklu Milletvekili Komisyonu’nun  mutabakat sağlanan toplantısına üç partinin grup başkanvekilleri de katıldı.

Anayasa’nın “Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı”nı düzenleyen 83. Maddesi ve “Milletvekilliğinin Düşmesini” düzenleyen 84. Maddesinde değişiklik yapılacak. Ek geçici bir madde  eklenecek. Buna göre, milletvekilinin,  tutuklanması, gözaltına alınması, yargılanması, Meclis iznine bağlı olacak. Bir milletvekilinin tutuklanabilmesi için 367 milletvekilinin oyu aranacak. Hükmü kesinleşen davalarda, hüküm okunmayacak. Dosyaları  dönem sonuna bırakılacak. 

Düzenleme, Sebahat  Tuncel, Engin Alan gibi   çok sayıda  milletvekilini ilgilendiriyor.

Anayasa’nın, “yasama sorumluluğu ve dokunulmazlığı” başlıklı 83. Madde 6 fıkra olarak yeniden düzenlenecek. Yeni düzenlemede madde metni şöyle olacak:

83-84. MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ 

Madde 83:

(1) Milletvekilleri Meclis çalışmaları ile ilgili oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumlu tutulamaz. Sövme fiilleri ile İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları sorumsuzluk kapsamı dışındadır. 

(2) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça yakalanamaz, gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Şu kadar ki, bu izinler Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oyuyla verilir. Meclis izin kararında bu yetkilerden bazılarını geçici veya sürekli olarak vermeyebilir. Meclisin izin kararı, isnad olunan suçla sınırlıdır. Kasten öldürmeye ilişkin suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen Meclise bildirir.

(3) milletvekili hakkında, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme hali dışında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır.

(4) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

(5) Milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemez

(6) TBMM’deki siyasal parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Anayasanın “milletvekilliğinin düşmesi” başlıklı 84. Maddenin 2. Fıkrası şöyle değiştirilecek; “Milletvekilliğinin seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirimiyle gerçekleşir.” 

İKİ GEÇİCİ MADDE 

Anayasaya “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan yargılamalarda 83. Maddede belirtilen izinler alınıncaya kadar yargılama durdurulur” ve, “değişiklik incesinde haklarında hüküm verilen milletvekillerinin cezalarının infazı dönem sonuna bırakılır” diye iki geçici madde konusunda da uzlaşma sağlandı. 

Parti grup başkanvekilleri bu uzlaşma metnini parti liderlerine götürecekler. Üç parti liderinin de onay vermesi halinde Anayasa değişikliğinin hemen gündeme getirilmesi söz konusu olacak.  / Evrensel

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 20:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER