'Dördüncü Yargı Paketi' Meclis'e sunuldu

‘Dördüncü Yargı Paketi’ Meclis’e sunuldu AK Parti’nin ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ kapsamında hazırladığı ‘4’üncü Yargı Paketi’ TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Paket kapsamında dört kanunda değişiklik yapılacağı belirtildi.

'Dördüncü Yargı Paketi' Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Akbaşoğlu 5. Yargı Paketi'nin de hazırlanacağını söyledi.

Paketin 27 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada değişiklik yapıldığını söyledi. "4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor" diyen Akbaşoğlu'nun teklife dair paylaştığı bazı bilgiler paylaştı.

 • Kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçları boşanılan eşe karşı işlenirse 'nitelikli hal' kapsamına girecek ve ceza artırımı yapılacak.
 • Tüm kamu idarelerinin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indirilecek. Kişilerin idari yargıya başvurma süresi ise 60 gün olarak devam edecek.
 • Banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda hangi mahkemenin yetkili olduğu konusunda aksaklıklar olduğunu belirten Akbaşoğlu, mağdurun oturduğu yere yakın mahkemenin yetkili olacağını belirtti. Ayrıca mağdur, şüpheli ve sanıklara tebligatın yanı sıra e-posta, faks ve telefonla da haber verilecek.
 • İfadesi alınmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan kişi, ifadesi mesai saatleri dışında ya da tatil günlerinde alınmak istenirse, kendi belirlediği tarihte ifade vermeye gideceğini taahhüt edecek. Savcılık böylece serbest bırakma kararı verebilecek. Bu hak her dosya için bir kere verilecek. İfadesi alınacak kişi sözünü yerine getirmezse 1000 TL para cezası uygulanacak.
 • Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanması gerekecek. 
 • Tutuklama kararı verilirken, neden adli kontrol kararı verilmediğinin gerekçesini belirtmek zorunlu olacak.  
 • Kişinin evinde bulunmasını gerektiren adli kontrol kararlarında, evde geçirilen 2 günlük süre, cezanın mahsuplaşması halinde 1 gün sayılacak. 

Akbaşoğlu'nun diğer bilgileri şöyle aktardı:

 • "Şüpheli veya sanığın Adli Kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise re’sen mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor.
 • Adli Kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabiliyor. Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren işlerde ise Adli Kontrol süresi en çok 3 yıl. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi de toplamda 3 yılı geçemeyecek. Terör suçlarında ise bu uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu düzenlemede yer alan süreler çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.
 • Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda Cumhuriyet Savcısı denetiminde yok ediliyordu. Şimdi yeni düzenleme ile BERAAT KARARI verilmesi durumunda hakim denetimi altında aynı usulle bu kayıtlar yok edilecek. Bu durum en geç 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak bildirilecek.
 • Savcılıkça hazırlanan iddianamede ilgiliye atfedilen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmeyecek.
 • Seri Muhakeme Usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesin vermiş olduğu karara istinaden yeni düzenlemeler getiriliyor.
 • Basit Yargılama Usulüne ilişkin olarak duruşma günü belirlendikten sonra bu usulün uygulanamayacağı hüküm altına alınıyor.
 • Dikey itiraz usulü önemli bir düzenleme, Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama ve Adli Kontrole ilişkin verdiği karara karşı itirazlar Asliye Ceza Mahkemesince incelenecek.
 • Hâkim adayları ve stajyer avukatlar Anayasa Mahkemesinde staj yapabilecekler.
 • İdari uyum yönünden maddelerin yürürlük tarihleri belirleniyor." / DUVAR
   
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER