Bakan Koca: Sağlık personeline ilişkin yönetmelik yayımlandı

Sağlık Bakan Koca sosyal medyadan "Sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: Sağlık personeline ilişkin yönetmelik yayımlandı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı yönetmelik bilgisine dair maddeler halinde şu ayrıntıları verdi:

1. Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur. 

2. Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir. 

3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir. 

4. Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

5. Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.

6. Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.

7. Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.

9. Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

10. Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER