Mahkemeden karar: Pandemideki ücretsiz izin kıdem tazminatına eklenecek

İstinaf, pandemi sürecinde ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine karar verdi.

Mahkemeden karar: Pandemideki ücretsiz izin kıdem tazminatına eklenecek

Yargıdan, pandemi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karar çıktı.

Kısa Dalga'nın haberine göre; Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Oy birliği ile alınan kararda, "Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz." denildi.

"Bu kararlar dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

"Bu nedenle İş Mahkemesi’nce yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır."

Ücretsiz izin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinin ’j’ bendinde yer alan "işverenler tarafından verilen diğer izinler" ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı konuşuluyordu.

Bazı uzmanlar, ücretsiz iznin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem süresine dâhil olmadığını ifade ederken; karşıt görüştekiler de pandemide geçen ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını dile getiriyordu. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER