Danıştay başörtülü subay için 'devam' dedi

Danıştay TSK'de kadın subayların başörtüsü takmasına itirazı reddetti. Karar savcının aksi yönde görüş belirterek, "Hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır" şeklinde mütalaa vermesine rağmen alındı.

Danıştay başörtülü subay için 'devam' dedi
Danıştay 2. Dairesi TSK’da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtüsü serbestliğine karşı açtığı idari davada karar açıklandı.

Danıştay savcısının aksi yöndeki mütalaasında, Anayasanın 2. maddesi hatırlatılarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu” belirtilmişti. ‘Laiklik ilkesi’nin tarafsızlıkta bir unsur olduğunu belirten Danıştay savcısı, “tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir” denilmişti.

‘ŞÜPHEYE YOL AÇABİLİR’

Danıştay Savcısı, mütalaasında hükümetin yanıtına da yer vererek şunları kaydetti:

“Her ne kadar davalı idarece, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanıdığı belirtilmekte ise de; idarenin düzenleme alanının kamu hizmetinin gerekleri ve kamu yararıyla sınırlı bulunması, kamu hizmetinin ana ilkelerinden olan tarafsızlık ilkesinin idarece öncelikle gözetilmesinin gerekmesi nedeniyle, kamu hizmetini yürütmekle yükümlü bulunan ve bu statüye girerken belirli ilkelere uymayı kabul eden kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır. Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür” (DUVAR)

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER