Mahkeme şike davası için kararını verdi!

Şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın oybirliğiyle yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların infazlarının ertelenmesine de hükmetti.

Mahkeme şike davası için kararını verdi!
Şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın oybirliğiyle yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların infazlarının ertelenmesine de hükmetti.


SANIKLAR "YENİDEN YARGILAMA" TALEP ETTİ, MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay'ın Şike davasını onaylamasının ardından Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar yeniden yargılama ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Savcı bir aylık incelemenin ardından "yeniden yargılama" yönünde mütalaa vermişti. Mütalaanın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. 

GEREKÇE YASA DEĞİŞİKLİĞİ 

Mahkeme, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksem Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın yeniden yargılanmasını oy birliği ile kabul etti. Mahkeme kabul gerekçesi olarak 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikle teknik takip ve dinlemenin bu kanundan çıkarılmasını gösterdi. Mahkeme, "6526 sayılı Terörle Mücadele Kanuunu ve CMK'da yapılan değişikliklerin CMK311/ 1-e 'Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa' maddesi kapsamında kaldığını" değerlendirdi. Kararda, "TCK'nın 220. Maddesinde yer alan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu 6526 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası CMK'nın 135. maddesinde düzenlenen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile CMK'nın 140. Maddesinde yer alan teknik araçlarla izlemeye ilişkin katalog suçlar arasından çıkartılmıştır. Bu duruma göre Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl hakkındaki yargılamanın yenilenmesi taleplerinin mahkumiyet kararı verilerek Yargıtay 5. Ceza Dairesince onanarak kesinleşen suçları yönünden CMK 318/1. maddesi gereği kabule değer olduğuna" ifadelerine yer verildi. 

"SANIKLAR ARASINDA FARKLI YARGISAL SONUÇLAR..."

Mahkeme sanıkların Yargıtay tarafından onaylanan bu dosyadaki dinleme ve izlemenin eski kanun kapsamında olduğunu vurguladı. Mahkemenin kararında, “Aynı dosyada aynı olaydan yargılaması devam eden sanıklarla, haklarındaki hüküm onanan sanıklar arasında farklı yargısal sonuçlara ulaşmanın a güven duygusunu örseleyebileceği ihtimal dahilindedir" denildi. 

İNFAZLAR "OY ÇOKLUĞUYLA" ERTELENDİ

Mahkeme Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksem Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl"ın infazının ertelenmesine oy çokluğu ile hükmetti. İnfaz erteleme kararında, "Şunu ifade etmek gerekir ki; mahkumiyet kararları kesinleşmiş olan sanıkların ilamları infaz edildiği takdirde telafisi imkansız zararlara yol açabileceği ihtimal dahilindedir. Bu ihtimal, infazlar durdurulmadan gerçekleştiği takdirde, ileride sanıkların kaybedilmiş bazı hakları iade edilebilse de, hapis yatan sanıkların kısıtlanmış özgürlüklerinin karşılığının konulamayacağı açıktır. Sanıklar Aziz Yıldırım ile İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun kesinleşen mahkumiyet kararlarıyla ilgili bireysel başvuru hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesi'nce yeniden yargılama talebiyle başvurdukları anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadığı halde mahkememizden yeniden yargılama ve infazın geri bırakılması konusunda talepte bulunan sanıklar da olması sebebiyle ve bu arada ilamlar infaza verilmediğinden öncelikle taleplerle ilgili bir karar vermek gerekmiştir. Bu arada Yüksek Mahkemeden de süreç içerisinde yeniden yargılama talepleriyle ilgili bir karar verilebileceği öngörülmektedir. Bu nedenlerle sanıkların talepleri ve Cumhuriyet savcısının talebi dikkate alınarak; Olgun Peker, Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın infazlarının geri bırakılmasına hakim Mehmet Uğurlu'nun muhalefeti ve oy çokluğuyla karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verdi. 

ÜYE HAKİM MUHALEFET ETTİ

Bu karara mahkemenin üye hakimi Mehmet Uğurlu muhalefet şerhi koydu. Uğurlu, sanıkların tutuklanmasını istedi . Yeniden yargılama kararı verilen sanıkların tutuklanmasının telafisi imkansız zararlara yol açabileceği belirtildi. Mahkeme, "Hapis yatan sanıkların kısıtlanmış özgürlüklerinin karşılığının konulamayacağı açıktır" dedi. Aziz Yıldırım dahil 6 sanığın infazlarının ertelenmesine ise hakim Mehmet Uğurlu itiraz etti. Mahkeme Başkanı'nın kesinleşen dosyaların infaza verilme işlemindeki yetkisi sadece işlemlerin yapılmasına yönelik denetim olduğunu belirten hakim Uğurlu, “İnfaza vermemeye ilişkin takdir hakkı bulunmamaktır. Ağır Ceza mahkemelerinde ifazın geri bırakılması mahkeme heyetine ait bir yetkidir. Mahkeme başkanı kesinleşen kararı makul süre içinde (7 gün) kesinleştirme yaparak infaza göndermekle sorumludur. Yeniden yargılanma talebi hükmün infazını ertelemez. Makul süre içinde infazına başlanmayan dosyada infazın geri bırakılması kararı verilmesi halinde yasa hükümlerine aykırı olarak devam eden işleyişin doğru olduğu, Anayasanın eşitlik ilkesinin işlerliliğinin bulunmadığının kabulü niteliği taşıyacağı değerlendirerek, bu aşamada infazın geri bırakılmasının gerekmediği kanaatine varılmıştır" dedi

GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK İTİRAZLARINA RET

"Görevsiz ve yetkisizlik" itirazlarını da oy birliği ile reddeden mahkeme, talepler hakkında karar verme, inceleme yapma görev ve yetkisinin kendisinde olduğunu ifade etti. Şike dosyasındaki suçların görev yerlerine göre dağıtılması talebi de mahkemece reddedildi. Mahkeme, dosyanın geldiği aşama nedeniyle, olayların suç yerlerine göre gönderilmesinin davanın sonuçlanmasına değil sonuçlanmamasına neden olacağını ifade etti.

KUMPAS VE SAHTECİLİK İDDİALARINA RET

Mahkeme, Şike davasının bir kumpas sonucu açıldığı ve bu nedenle "yargılanmanın yenilenmesi" talebini ise reddetti. Kumpas iddialarını kabul etmeyen mahkeme, "Yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yeterlilikte somut deliller ortaya konulamadığından oy birliği ile reddine karar verilmiştir" dedi. Mahkeme duruşma tutanaklarında sahtecilik yapıldığı iddiasıyla yapılan yeniden yargılama talebini de reddetti. Mahkeme, “Duruşmada bir klasik tutanağın tutulup, bir de sesli ve görüntülü kaydedilen duruşmanın tutanağa dökülmesinden dolayı iki farklı tutunak olduğu, bu tutunakların çelişki değil de aslında birbirini tamamladığı, bunun da yapılan teknik çalışmanın doğasından kaynaklandığı belli olduğundan bunun sahtecilik olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından oy birliğiyle reddine karar verilmiştir" dedi. 

BİR MUHALEFET DE DİĞER SANIKLARLA İLGİLİ

Mahkeme yeniden yargılama talebinde bulunmayan diğer tüm sanıkların, hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verdi. Ancak Mahkeme Başkanı Metin Tamirci bu karara muhalefet etti. Başkan Tamirci'nin muhalefet şerhi şöyle: "Yeniden yargılama yoluna girildiği takdirde tüm sanıkların hukuki durumlarının bir arada değerlendirilerek... eşitlik, adalet ve hakkaniyet gereği durumlarının re'sen gözetilmesi gereklidir. İnfazların ya da herhangi bir sanığa ilişkin infazın geri bırakılması kararının yanlış olduğu anlaşıldığı taktirde bu karardan her zaman dönülerek infaza başlama imkamı vardır. Ancak infazlar tamamlandıktan sonra yanlış olduğu sonucuna varılırsa telafi imkanı olmadığı gibi ikame yoluyla gelecek adalet artık adalet olmayacak ve kamu vicdanı yaralanacaktır. Bu itibarla hem yargılamanın yenilenmesi hem de infazların geri bırakılması açısından talepte bulunmasalar da tüm sanıkların durumlarının re'sen ele alınması gerektiği kanısında olduğumdan sayın çoğunluk görüşüne karşıyım."

FENERBAHÇE KULÜBÜ DE AÇIKLADI

"İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, SÖZDE ŞİKE DAVASINDA BAŞKANIMIZ AZİZ YILDIRIM’IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU SANIKLARIN 'YENİDEN YARGILANMA' VE 'İNFAZIN DURDURULMASI' TALEBİNİ KABUL ETTİ"

Fenerbahçe Kulübü, “futbolda şike” davasında başkan Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıkların "Yeniden Yargılanma" ve "İnfazın Durdurulması" taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sözde şike davasında Başkanımız Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıkların "Yeniden Yargılanma" ve "İnfazın Durdurulması" talebini kabul etti."

FENERBAHÇE KULÜBÜ GENEL SEKRETERİ USLU: "TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE ÇOK ŞEYLER DEĞİŞECEK"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sözde şike davasında, Başkan Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, Yeniden Yargılanma ve İnfazın Durdurulması talebini kabul etmesi üzerine, "Çok güzel bir gün.Türk Adaletine ve Yargısına teşekkür ederim" dedi.

Kararın açıklanması üzerine FB TV'de canlı yayına katılan Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da mücadele etmesi konusunda ise "Göreceğiz, önümüzdeki dönemlerde çok şeyler değişecek" ifadelerini kullandı.

"HER BABAYİĞİDİN, HER KULÜBÜN HARCI DEĞİLDİ"

13. Ağır Ceza'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mahmut Uslu, "Çok güzel bir gün. Türk Adaletine ve Yargısına teşekkür ederim. Sayın Başkanımız içeri girdiğinde 'Biz yapmadık, biz masumuz' dedi. Fenerbahçe Camiası şike yapmadığı halde maalesef karar alındı ve biz yeniden yargılama ile uğraştık. Biz şimdi adaletli bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Biz af istemedik. İnşallah göreceksiniz ki Fenerbahçe Camiası, arkasında durduğu Başkanı ve Yönetim Kurulunun bu işleri yapmadığın, adaletli bir yargı ortamında görecektir. Bu vesileyle, bu adaletli yargı ortamına vesile olan başta Sayın Bakan olmak üzere herkese teşekkür etmek lazım. Bu değişiklikler yalnız Fenerbahçe Başkanı, arkadaşları ve Fenerbahçe için değil, bütün bu şekilde yargılananlar için de iyi. Balyoz. Ergenekon gibi davalar da yeniden yargılanıyor. Diğer davaların da yargılanmasını biz gönlümüzden geçiriyoruz, istiyoruz, Çünkü biz bunları yaşadık; hem hapiste hem de dışarıda. Maalesef bunların artçı şokları devam ediyor. Yani şimdi bir başka kulübün bu işlere ilgisi olmadan müdahale etmeleri, medyanın bazı kişilerinin tweet atmaları, infaz oluyor demeleri, bazı televizyonların yaklaşık 10 dakika okudukları metinleri anlamamaları; nasıl hukukçuları var anlamıyorum, bunları vermeleri. Bizim önümüzde de zorlu günlerin olduğunu ve bu mücadelemizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Ben şahsen 3 Temmuz sürecinde kişi olarak yoktum. O süreç içinde olan tüm arkadaşlara, tüm yönetime ve bugüne kadar Sayın Başkan'ın arkasında dimdik duran Fenerbahçe Camiasını kutlamak istiyorum. Her babayiğidin, her kulübün harcı değildi. Biz bunu yaptık. Yeniden yargılanacağız ve tüm kamuoyu görecek, şu anda bizim aleyhimizde olan yüzde 15-20; -Türk Halkının yüzde 80'i bizim haklı olduğumuza inanıyor-, onların da biz gönüllerini kazanarak inşallah bitireceğiz önümüzdeki dönemde" diye konuştu.

"UEFA İLE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜK"

Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa şansı hakkında ise Mahmut Uslu, "Ben burada ilk defa açıklayayım. Sayın Başkan'ın talimatıyla biz çok gizli bir şekilde gittik UEFA ile birkaç kez görüştük. Bize dosyanın kapandığını söylediler. Biz de o zaman ilave bir ceza olmayacağını, herhangi bir şey olmayacağını çok rahat bir şekilde herkese anlatıyorduk. Ama bizden söz aldıkları için biz bu konuları kamuoyu ile paylaşmadık, bunu ilk defa duyuyorsunuz. UEFA ile konuşmalarımızın hukuki yönü dışında, biz bizzat Başkan ve Kulübümüz adına gittik konuştuk ve biz mahkemeye gideceğiz dedik, izah ettik. Onlar bir şey yapamayız dediler. Nedenini sorduk. Polis raporlardı var diyorlar. Diyoruz ki polis raporları şu kadar maç diyordu, polisin özel müdür şöyle diyordu, o öyle bu böyle diyordu ama şimdi bir tanesi görevde değil. Şu anda siz demişsiniz 8 maç, CAS diyor 4 maç. Ortada bir adaletsizlik ve yanlış var. Peki biz yeniden yargılanma olursa ne olur diye sorduk. O zaman zaten şaşkınlık içinde baktılar. Göreceğiz, önümüzdeki dönemlerde çok şeyler değişecek. Bu yalnız Fenerbahçe'yi, Aziz Yıldırım'ı ilgilendirmiyor. Biz Türkiye'yi sattılar dediğimiz zaman boş bir şey söylemedik. Bilinçli söyledim ve söylemeye devam ediyorum. Bazı kişiler ve kurumlar, bazı kurumların aşağıya giderek kendilerinin yukarı çıkması sağlamak için yapılan operasyonlar bunlar. Ve maalesef bunlar servis edildi. Sivas, Eskişehir gidemiyor. Günah değil mu bunlara. Hepsi bana göre bu şike davası adı altında ucube, ne olduğu belli olmayan dava nedeniyle. Bu kararın Türk Futbolunun, Türk Sporunun önünü açacağına inanıyorum. Bu kısa vadede mi olur orta vadede mi olur bilemem. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir dava yoktur, böyle bir yargılama yoktur. Yargılamanın önü açıldığı için ben bir kere daha bu kararı verenleri kutluyorum. Bir kere daha yargıya inanmaya mecbur olduğumuzu söylüyorum" dedi.

FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ KİĞILI: "YENİDEN YARGILANMA KARARIYLA BÜTÜN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 'yeniden yargılanma' kararına ilişkin görüşlerini Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı.

Kiğılı, bundan sonraki sürecin çok daha doğru işleyeceğini söyleyerek, "Camiamızın, taraftarımızın gözü aydın olsun. 3 Temmuz'dan bugüne ızdıraplı, sıkıntılı günler geçirdik. O günlerde bu günlere geldik. 3 senenin sonunda bugün güneş çok daha güzel. Bütün Fenerbahçe camiasının gözü aydın olsun. Yeniden yargılanmayla bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Dinlenmeyen tanıklar ve yeni delilerle birlikte Fenerbahçe üzerindeki kara bulutlar dağılacaktır. Değerli Başkanımıza ve Yönetimimizde suçlu diye görünen kardeşlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla çalışarak yapacağız, yargı sürecini hızlı ve doğru bir şekilde olması için çalışacağız. Bu yaşanan olayın en kısa zamanda gerçek yüzünü meydana çıkarmak içi gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2014, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER