'1000 odalı' Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili 1000 soru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle içinde tam bin sorunun bulunduğu bir soru önergesi verdi.

'1000 odalı' Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili 1000 soru
'Kaç-Ak Saray 1000 oda 1000 soru' başlığıyla hazırlanan soru önergesinde Tanrıkulu şu soruları sordu:
"Maliye Bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira, yeni Cumhurbaşkanlığı uçağının maliyetinin ise 185 milyon dolar olduğu açıklanmıştır. Hiçbir zaruret olmadığı halde yapılan ve toplumun neredeyse tüm kesimlerince “israf” olarak nitelenen bu harcamalara giden 1.8 katrilyon ile Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluk yüzünden her an ölümle yüz yüze olan yüzbinlerce çocuk kurtarılabilir, her türlü sosyal sorunun temel nedeni olan işsizlik belli ölçülerde azaltılabilir, ülkemizi geleceğe taşıyacak çok kritik eğitim, bilim ve teknoloji yatırımları gerçekleştirilebilirdi.
Kaldı ki, Mimarlar Odası, Saray’ın gerçek maliyetinin en az 3 katrilyon lira olduğunu belirtirken, TOKİ gerçek maliyetin açıklanmasına ilişkin bilgi edinme sorusuna “ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verebileceği” gerekçesiyle cevap vermemiştir. 
Sonuçta Maliye Bakanı’nın açıklaması temel alınsa bile, 2013 yılı Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla sıralamasına bakıldığında tam 15 ülkeyi geride bırakan söz konusu 1.8 Milyar (Katrilyon) ile;

1. Kırk günlük bebeklerin penceresi, sıvası olmayan, tek odalı, kerpiç evlerde zatürreeden öldüğü ülkemizde, maliyetleri altmış bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
2. Altmış bin liralık bu konutlar için 45 bin aileye 10 yıl vadeli faizsiz konut kredisi sağlayıp, oluşacak faiz masrafları buradan karşılanmaz mıydı?
3. Maliyetinin yarısını yurttaşlarımızın karşılaması koşuluyla 60 bin adet alt gelir grubu konutu yapılması mümkün değil miydi?
4. İşsizlik oranının %10,1’e, genç işsizlik oranının ise %18,9’a yükseldiği ülkemizde 3 milyon yurttaşımız işsizken, her bir işsize istihdam yaratmanın ortalama yatırım maliyetinin 100 bin lira olduğunu dikkate alarak, tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
5. 36 bin yeni girişimciye 50’şer bin lira destek vererek ekonomiye yeni girişimciler kazandırılamaz mıydı? 
6. Bu girişimcilerin her biri sadece 1 kişiyi bile istihdam etse toplamda 72 bin kişilik bir istihdam ortaya çıkmaz mıydı?
7. Net asgari ücret üzerinden tam 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenemez miydi?
8. Enflasyon karşısında acımasızca ezdirdiğiniz memura 2014 yılı için esirgediğiniz enflasyon farkından doğan zararı azaltacak şekilde yüzde 1,8 maaş zammı yapılamaz mıydı?
9. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık 270 Milyon (Trilyon) lirayı aşan hizmet binası kira giderlerini azaltmak üzere her biri ortalama 60 Milyon liradan 30 adet yeni hizmet binası yapılmaz mıydı? (Şu anda örneğin Aile Bakanlığı 765 bin TL, BDDK 1 milyon 90 bin TL, Afet Kurumu 500 Bin TL, Kamu İhale Kurumu 284 bin TL aylık kira ödemektedir. Oysa Anayasa Mahkemesi yeni binası 56 Milyon, Danıştay Binası 65 Milyon, Tarım Bakanlığı Binası 70 Milyon liraya mal olmuştur). 
10. 125 bin üniversite öğrencisine 4 yıllık öğrenimleri boyunca aylık 300 TL karşılıksız burs verilmez miydi?
11. Ortalama 15 Milyon liradan, 500 yatak kapasiteli tam 120 adet yükseköğrenim yurdu yapılarak, 60 bin öğrencimiz için daha barınma imkânı sağlanamaz mıydı? 
12. 2014 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de hala içme suyu şebekesi olmayan 639 köyümüze içme suyu götürülemez miydi?
13. 2014 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de hala yolu olmayan ve toprak yolla ulaşılan 2762 köyümüze asfalt yol yapılamaz mıydı? 
14. 2014 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de hala kanalizasyon sistemi olmayan 19 bin 639 köyümüze kanalizasyon sistemi yapılamaz mıydı? 
15. 2014 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye’de hala fosseptik sistemi olmayan toplam 22 bin 640 köy ve bağlısı yerleşim birimine fosseptik sistemi yapılamaz mıydı?
16. 310 kilometrelik Ankara-Konya hızlı tren hattı 1 milyar liraya mal olduğuna göre, ülkemizde yüksek yoğunluğa sahip hatlarda yaklaşık 600 kilometrelik hızlı tren hattı yapılamaz mıydı?
17. 2003 yılında 1 kilometresi 1.3 milyon liraya mal edilirken 2006’dan itibaren bir anda 1 kilometresi 3.4 milyon liraya mal edilmeye başlanan duble yollardan ortalama 1.5 Milyon TL maliyetle tam 1200 km yapılamaz mıydı?
18. Metronun kilometresini 140 Milyon liraya mal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerine 60 milyona mal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni baz alırsak ülkemizde tam 30 kilometrelik metro yapımı gerçekleştirilemez miydi?
19. Kuraklık tehdidi altında olan ülkemizde her biri ortalama 4 milyon liradan 450 adet sulama göleti yapılamaz mıydı?
20. Ülkemizde tam 643 adet 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurarak yılda 964 milyon 500 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretip yıllık 275 milyon liralık bir gelir elde edilemez miydi?
21. Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklar açsısından zengin olan ülkemizde bu kaynaklardan yerli ekipmanlarla en iyi şekilde faydalanmak üzere bu teknolojiyi öğrenmeleri ve ülkemize taşımaları için tam 7500 mühendisimiz 2 yıllığına yurtdışına araştırma ve eğitim amacıyla gönderilmez miydi? 
22. Petrol platformu olmadığı için denizlerde petrol ve doğalgaz aramalarını yurtdışından kiralanan platformlarla yapmak zorunda kalan ülkemiz için, inşaat maliyeti yaklaşık 591 milyon lira olan 3 adet açık deniz petrol platformu yaptırılamaz mıydı?
23. Ülkemize 1 adet petrol rafinerisi kazandırılamaz mıydı?
24. Ülkemize 6 adet petrol arama gemisi alınamaz mıydı?
25. Ülkemize en az 18 adet derin petrol sondaj kulesi kazandırılamaz mıydı?
26. 900 milyon dolara mal olan 980 kilometrelik Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı gibi bir hat yapılamaz mıydı?
27. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı maliyetleri baz alındığında 440 kilometrelik bir petrol boru hattı daha yapılamaz mıydı?
28. Yoğun kar nedeniyle yolları kapanan mezra, köy, ilçe ve illerimizde kullanılmak üzere, tanesi 300 bin liradan 6 bin adet kar püskürtme ve yol açma makinesi alınamaz mıydı?
29. Karla kapanan yollarda acil sağlık görevlilerinin hastalara ulaşımı için tanesi 215 bin TL’den 8372 adet 4x4 paletli ambulans alınamaz mıydı?
30. Van depreminden sonra çadırlarda çıkan yangınlarda onlarca çocuğun hayatını kaybettiği ülkemizde tanesi 6 bin liradan 3x7 m ölçülerinde iki odalı tam 300 bin konteyner alınamaz mıydı?
31. Afrika’da açlıkla mücadele eden 805 milyon insana gıda yardımı için kalıcı ve sürdürülebilir yatırımlar yapılamaz mıydı? 
32. Evlenmek üzere olan tam 180 bin yoksul çifte 10’ar bin TL evlilik yardımı yapılamaz mıydı? 
33. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye’lerinin tamamlayamadığı metro projeleri için merkezi bütçeden 2014 yılında harcanan 1,7 katrilyon bu para ile telafi edilemez miydi?
34. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hazineye olan 1,4 katrilyonluk borcunun silinmesiyle ortaya çıkan kamu zararı telafi edilemez miydi?
35. Ortalama maliyetleri 100 milyon lira olan 25 bin kapasiteli 18 stadyum yapılamaz mıydı?
36. Ülkemize Ortalama 100 Milyon Lira maliyetli tam 18 adet Baraj daha yapılamaz mıydı?
37. Her biri 125 bin nüfusa hizmet verecek kapasitede tam 120 adet Atık Su Arıtma Tesisi yapılamaz mıydı?
38. Her biri ortalama 10 milyon liraya mal olacak tam 180 adet Katı Atık Bertaraf Tesisi yapılamaz mıydı?
39. KOSGEP kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
40. 500 milyon Avroya mal olması beklenen Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesi işi bitirilip bölgede yaşayan yoksul vatandaşlara tarımsal faaliyetler için ücretsiz arazi tahsisi yapılamaz mıydı?
41. Eğitimde hızla en alt seviyelere doğru gerilerken alınan ve yaklaşık maliyeti 1 milyar 458 milyon 437 bin TL olan Akıllı Tahtaların masrafları karşılanamaz mıydı?
42. Öğrencilere dağıtılan fakat öğretmen olmadan hiçbir işe yaramadıkları bilimsel olarak kanıtlanan tablet bilgisayarlara harcanan 8 milyar TL kısmen de olsa buradan telafi edilemez miydi?
43. Atama bekleyen 50 bin öğretmenin daha göreve başlaması sağlanarak 1 yıllık maaşları buradan karşılanamaz mıydı?
44. Madenlere tanesi 250 bin dolar olan 40 kişi kapasiteli 3 bin 272 adet yaşam odası kurulamaz mıydı?
45. Her biri 6 milyon liraya mal olan on altı derslikli 300 tane ilkokul yapılamaz mıydı?
46. Her biri 7 milyon liraya mal olan on altı derslikli 257 tane lise yapılamaz mıydı?
47. Her biri 1 milyon liraya mal olan 1800 adet anaokulu yapılamaz mıydı?
48. İç donanımları dâhil her şeyi tam olan ve 30 milyon liraya mal olan 60 adet 100 yataklı devlet hastanesi yapılamaz mıydı?
49. Her biri 3.5 milyon liraya mal olan 514 adet yüz kişilik orta öğrenim öğrenci pansiyonu yapılamaz mıydı?
50. Her biri ortalama 8 milyon liraya mal olan 225 adet yüz kişilik huzurevi inşa edilemez miydi?
51. 81 il merkezine ve nüfus bakımından en büyük ilk 219 ilçemize her biri 6 milyon liradan 300 adet, içinde tiyatro salonları da bulunan yeni kültür merkezleri yapılamaz mıydı?
52. 60 bin çiftçimize %50 hibeyle traktör desteği verilemez miydi? (Ortalama 60 bin liralık traktörler için)
53. 60 bin çiftçimizin her birine 10’ar adet süt ineği verilemez miydi?
54. 60 bin çiftçimizin her birine besicilik için 10’ar adet dana verilemez miydi?
55. 18 bin üreticiye ortalama maliyeti 200 bin lira olan 20 bin kapasiteli tavuk çiftliği kurmaları için %50 hibe desteği verilemez miydi?
56. Arazisini kendisi karşılamak şartıyla 45 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera kurulamaz mıydı?
57. 2014 yılında, çiftçiye 612 milyon TL mazot desteği verip, kullandıkları mazottan 8 milyar TL ÖTV ve KDV alan bir hükümet olarak çiftçinin vergi yükünü %22,5 oranında azaltamaz mıydınız?
58. 2014 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında çiftçimizin yaptığı 166 bin adet makine-ekipman desteği başvurusundan yalnızca 42 binini destekleyen bir hükümet olarak, 1 milyar TL daha harcayıp tüm başvuruları kaşıyamaz mıydınız?
59. Hayvan yemindeki yüksek fiyatlar üreticiden tüketiciye kadar tüm vatandaşların belini bükerken, yemden alınan %8 KDV’yi kaldırıp oluşacak mali kaybı buradan karşılayamaz mıydınız?
60. Pırlanta, elmas, zümrüt vb. değerli taşlara KDV muafiyeti getirmiş bir hükümet olarak çiftçinin kullandığı gübreden aldığınız %18 KDV’yi kaldırıp, oluşacak mali kaybın bir kısmını buradan karşılayamaz mıydınız? 
61. Sebze tohumluklarında ve sebze fidelerinde yüzde 8 oranındaki KDV’yi kaldırıp oluşacak mali kaybın bir kısmını buradan karşılayamaz mıydınız?
62. Çiftçinin kullandığı elektrikten %18 KDV almaktan vazgeçip oluşacak mali kaybı buradan karşılayamaz mıydınız?
63. Elektrik faturalarına “TRT payı” adı altında yansıtılan ve yıllık 600 milyon TL’yi bulan masrafı kaldırıp TRT’nin 3 yıllık kaybını buradan karşılayamaz mıydınız?
64. Yabancı dil bilenlerin oranın %9 olduğu ülkemizde, İngilizce öğrenimi için 55 bin gencimize 6 aylık yurt dışı dil kursu imkânı sağlanamaz mıydı?
65. Türkiye’ye giren insan ve eşya taşıyan tüm araçlar ile kargo ve konteynerlerin x-ray denetimine tabi tutulması için Gümrük Bakanlığının ihtiyaç duyduğu 2 milyar liralık kaynağın büyük bir kısmı karşılanamaz mıydı?
66. KÖYDES bütçesine aktarılarak köylerimizin alt yapı sorunları büyük ölçüde çözülemez miydi?
67. Vatandaşa 18 TL’ye satmaya çalıştığınız yeni kimliklerin parası buradan karşılanmaz mıydı?
68. Okul öncesi eğitimdeki 15 bin öğretmen açığı giderilmez miydi?
69. Milli Gelirden AR-GE harcamalarına ayrılan payın artmasıyla refah seviyesinin de arttığı İsrail ve G. Kore örnekleriyle açıkça görüldüğüne göre bu 1.8 katrilyon AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ayrılamaz mıydı?
70. Erozyon sonucunda her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağını kaybeden bir ülkenin Hükümeti olarak 1.8 katrilyonu erozyonla mücadele çalışmalarına aktarıp, topraklarımızı kurtaramaz mıydınız?
71. Yoksula yıllık 2 milyon ton kömür dağıtımı için yapılacak harcama 3 yıl boyunca bu kaynaktan sağlanamaz mıydı?
72. 2014’ü en az 24 milyar TL açıkla kapatması beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe açığının yüzde 7,5 oranında azaltılası mümkün değil miydi?
73. Asgari ücretten alınan vergi kaldırılıp ilk yıl için oluşacak mali kayıp bu para ile kısmen de olsa telafi edilemez miydi?
74. 1.8 Katrilyon ile ısrarla bir babayiğitten beklediğiniz yerli otomobil yatırımına destek verilmez miydi? Ya da devlet bu girişimin öncüsü ve büyük ortağı olmaz mıydı?
75. Hükümetinizin kötü yönetimi sonucunda 2013 yılını 1,9 Katrilyon lira görev zararıyla kapatan Kamu İktisadi İşletmelerinin yarattığı açık bu para ile telafi edilemez miydi?
76. Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının önümüzdeki 6 yıllık gideri buradan karşılanarak başka yatırımlara ve yardımlara olanak sağlanamaz mıydı?
77. Suriyeli göçmenler için bugüne kadar harcanan 9 katrilyon dikkate alınarak, bu 1,8 katrilyon lira önümüzdeki yılların giderlerine ayrılmaz mıydı?
78. Kıyılardaki illerimize 18 adet yat limanı yapılamaz mıydı?
79. Ortalama 4 Milyon liradan tam 450 ilçemize tüm ilçe müdürlüklerini içinde barındıran hükümet konağı yapılamaz mıydı?
80. Arkeolojik kazılara ayrılan 43 Milyon lira düzeyindeki destek, 100 milyon lira artırılarak 18 yıl boyunca daha çok bölgede, daha fazla kazı ve araştırma yapılması sağlanamaz mıydı?
81. Ortalama 10 Milyon liradan 180 yeni müze kurulamaz mıydı?
82. 140 milyon liraya mal olan Göktürk 2 uydusu gibi 13 uydu daha uzaya gönderilemez miydi?
83. Türk Hava Yolları’na liste satış fiyatı 315 milyon dolar olan, geniş gövdeli, uzun menzilli uçaklardan en az 3 tane daha alınmaz mıydı?
84. Ülke güvenliği ve savunması amacıyla yerli üretim T-129 helikopterlerinden 22 adet alınamaz mıydı?
85. Ülke güvenliği ve savunması amacıyla yerli üretim Altay tankından 164 adet alınamaz mıydı?
86. Ülke güvenliği ve savunması amacıyla müşterek üretilen F-35 uçağından 8 adet alınamaz mıydı?
87. Alınması planlanan Hava Savunma Sisteminin maliyetinin %34’ü buradan karşılanamaz mıydı?
88. 13 bin 442 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği İktidarınızda bundan sonra iş kazalarını en aza indirmek üzere gereken tedbirler için bu 1,8 katrilyon kullanılamaz mıydı?
89. Kadınların şiddetten korunması, çocuk gelinler sorununun çözülmesi ve kadın istihdamının artırılması için bu 1,8 katrilyon kullanılamaz mıydı?
90. Başta hakim, savcı ve polisler olmak üzere Türkiye’deki 2,3 milyon kamu görevlisine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve tarafı olduğumuz benzeri uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukukumuzun üzerinde olduğunu anlatacak ve insan hakları eğitimi verecek şekilde kurslar düzenleyemez miydiniz?
91. Mevcut Cumhurbaşkanının “emri ben verdim” dediği Gezi Parkı eylemlerinde polisin uyguladığı şiddet, tazyikli su, kısa mesafeli biber gazı atışları ve plastik kurşunlardan dolayı hayatını kaybeden 8 gencimiz, kafa travması geçiren 91, gözünü kaybeden 10, dalağını kaybeden 1 kişi ile yaralanan toplam 7.478 kişinin AİHM’e başvurması durumunda Türkiye’nin muhtemelen mahkûm edileceği milyonlarca Avroluk tazminat buradan ödenemez miydi?
92. Roboski’de 33 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi başta olmak üzere AKP iktidarı boyunca güvenlik görevlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarının AİHM’e başvurması durumunda Türkiye’nin muhtemelen mahkûm edileceği milyonlarca Avroluk tazminat buradan ödenemez miydi?
93. Tanesi 25 milyon dolardan 36 adet yangın söndürme uçağı alınmaz mıydı?
94. Türkiye’nin 2014 yılındaki bütçe açığının %7’si bu para ile giderilmez miydi?
95. 100’er bin liradan 18 bin firmaya teknokgirişim desteği verilemez miydi?
96. İhracatı artırmak ve yeni pazarlar bulmalarını sağlamak için 6 yıl boyunca her yıl 20 bin firmamıza daha yurtdışı fuarlara katılım desteği verilemez miydi?
97. Kamuda açık bulunan 25 bin engelli kadrosuna bir an önce atama yapılıp, 2 yıl boyunca maaşları buradan karşılanamaz mıydı?
98. Toplu taşıma araçlarının sadece %33’ünde fiziksel engelliler için rampa sistemi, sadece %7’sinde görme engelliler için anons sistemi, sadece %6’sında işitme engelliler için bilgilendirme ekranı varken; ayrıca cadde ve sokakların sadece %16’sında rampa, %3’ünde hissedilebilir yüzey, %2’sinde sesli sinyalizasyon varken, kısacası engelli yurttaşlarımız sokağa çıkamıyorken bu para engelli yurttaşlarımızın bu temel ihtiyaçlarını gidermek için kullanılamaz mıydı?
99. 4,5 milyon öğrencimiz için 2 günlük gezi programları düzenleyerek 100. Yılında Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı Gelibolu Milli Parkını görmeleri ve profesyonel rehberler eşliğinde tarihi yerinde öğrenmeleri sağlanamaz mıydı?
100. Cumhurbaşkanı’nın 12 yıldır “toplu açılış” adı altında düzenlediği seçim mitinglerinin maliyeti bu para ile telafi edilemez miydi? 
101. Cumhurbaşkanı’nın bu yeni Saray’ın yapım gerekçesi olarak sunduğu “Başbakanlık makamının konuklarını cadde ortasında ağırlaması ve tören yapmak zorunda kalması” böylece sona mı ermiştir?
102. Cumhurbaşkanlığı Sarayı için harcanan para tam olarak ne kadardır? 
103. Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bundan sonraki işler için ne kadar harcanacaktır?
104. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın aylık elektrik gideri aylık ne kadar olacaktır? 
105. Cumhurbaşkanlığı Saray’ında kaç oda vardır?
106. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımında kullanılan malzemelerin hangileri yurtdışından alınmıştır? Bunlara ne kadar ödenmiştir?
107. Cumhurbaşkanlığı Sarayının peyzajı için ne kadar para harcanmıştır? 
108. Yurtdışından kaç adet ağaç vb. bitki alınmış ve bunlar için yapılan toplam harcama ne kadar olmuştur?
109. Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde kalan Marmara Köşkü yıkılacak mıdır?
110. Adana ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
111. Adana ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
112. Adana ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
113. Adana ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
114. Adana ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
115. Adana ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
116. Adana ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
117. Adana ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
118. Adana ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
119. Adana ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
120. Adana ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi? 
121. Adıyaman ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
122. Adıyaman ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
123. Adıyaman ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
124. Adıyaman ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
125. Adıyaman ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
126. Adıyaman ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
127. Adıyaman ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
128. Adıyaman ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
129. Adıyaman ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
130. Adıyaman ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
131. Adıyaman ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
132. Aydın ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
133. Aydın ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
134. Aydın ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
135. Aydın ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
136. Aydın ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
137. Aydın ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
138. Aydın ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
139. Aydın ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
140. Aydın ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
141. Aydın ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
142. Aydın ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
143. Artvin ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
144. Artvin ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
145. Artvin ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
146. Artvin ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
147. Artvin ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
148. Artvin ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
149. Artvin ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
150. Artvin ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
151. Artvin ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
152. Artvin ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
153. Artvin ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
154. AfyonKarahisar ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
155. AfyonKarahisar ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
156. AfyonKarahisar ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
157. AfyonKarahisar ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
158. AfyonKarahisar ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
159. AfyonKarahisar ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
160. AfyonKarahisar ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
161. AfyonKarahisar ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
162. AfyonKarahisar ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
163. AfyonKarahisar ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
164. AfyonKarahisar ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
165. Ağrı ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
166. Ağrı ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
167. Ağrı ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
168. Ağrı ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
169. Ağrı ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
170. Ağrı ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
171. Ağrı ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
172. Ağrı ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
173. Ağrı ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
174. Ağrı ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
175. Ağrı ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
176. Aksaray ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
177. Aksaray ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
178. Aksaray ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
179. Aksaray ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
180. Aksaray ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
181. Aksaray ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
182. Aksaray ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
183. Aksaray ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
184. Aksaray ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
185. Aksaray ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
186. Aksaray ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
187. Amasya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
188. Amasya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
189. Amasya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
190. Amasya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
191. Amasya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
192. Amasya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
193. Amasya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
194. Amasya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
195. Amasya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
196. Amasya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
197. Amasya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
198. Ardahan ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
199. Ardahan ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
200. Ardahan ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
201. Ardahan ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
202. Ardahan ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
203. Ardahan ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
204. Ardahan ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
205. Ardahan ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
206. Ardahan ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
207. Ardahan ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
208. Ardahan ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
209. Antalya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
210. Antalya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
211. Antalya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
212. Antalya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
213. Antalya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
214. Antalya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
215. Antalya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
216. Antalya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
217. Antalya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
218. Antalya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
219. Antalya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
220. Ankara ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
221. Ankara ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
222. Ankara ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
223. Ankara ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
224. Ankara ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
225. Ankara ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
226. Ankara ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
227. Ankara ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
228. Ankara ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
229. Ankara ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
230. Ankara ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
231. Bingöl ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
232. Bingöl ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
233. Bingöl ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
234. Bingöl ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
235. Bingöl ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
236. Bingöl ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
237. Bingöl ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
238. Bingöl ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
239. Bingöl ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
240. Bingöl ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
241. Bingöl ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
242. Bayburt ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
243. Bayburt ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
244. Bayburt ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
245. Bayburt ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
246. Bayburt ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
247. Bayburt ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
248. Bayburt ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
249. Bayburt ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
250. Bayburt ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
251. Bayburt ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
252. Bayburt ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
253. Bilecik ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
254. Bilecik ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
255. Bilecik ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
256. Bilecik ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
257. Bilecik ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
258. Bilecik ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
259. Bilecik ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
260. Bilecik ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
261. Bilecik ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
262. Bilecik ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
263. Bilecik ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
264. Bartın ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
265. Bartın ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
266. Bartın ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
267. Bartın ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
268. Bartın ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
269. Bartın ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
270. Bartın ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
271. Bartın ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
272. Bartın ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
273. Bartın ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
274. Bartın ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
275. Bolu ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
276. Bolu ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
277. Bolu ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
278. Bolu ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
279. Bolu ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
280. Bolu ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
281. Bolu ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
282. Bolu ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
283. Bolu ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
284. Bolu ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
285. Bolu ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
286. Bursa ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
287. Bursa ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
288. Bursa ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
289. Bursa ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
290. Bursa ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
291. Bursa ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
292. Bursa ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
293. Bursa ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
294. Bursa ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
295. Bursa ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
296. Bursa ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
297. Bitlis ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
298. Bitlis ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
299. Bitlis ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
300. Bitlis ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
301. Bitlis ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
302. Bitlis ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
303. Bitlis ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
304. Bitlis ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
305. Bitlis ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
306. Bitlis ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
307. Bitlis ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
308. Batman ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
309. Batman ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
310. Batman ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
311. Batman ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
312. Batman ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
313. Batman ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
314. Batman ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
315. Batman ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
316. Batman ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
317. Batman ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
318. Batman ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
319. Burdur ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
320. Burdur ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
321. Burdur ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
322. Burdur ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
323. Burdur ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
324. Burdur ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
325. Burdur ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
326. Burdur ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
327. Burdur ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
328. Burdur ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
329. Burdur ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
330. Balıkesir ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
331. Balıkesir ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
332. Balıkesir ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
333. Balıkesir ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
334. Balıkesir ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
335. Balıkesir ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
336. Balıkesir ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
337. Balıkesir ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
338. Balıkesir ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
339. Balıkesir ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
340. Balıkesir ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
341. Düzce ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
342. Düzce ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
343. Düzce ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
344. Düzce ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
345. Düzce ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
346. Düzce ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
347. Düzce ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
348. Düzce ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
349. Düzce ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
350. Düzce ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
351. Düzce ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
352. Diyarbakır ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
353. Diyarbakır ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
354. Diyarbakır ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
355. Diyarbakır ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
356. Diyarbakır ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
357. Diyarbakır ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
358. Diyarbakır ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
359. Diyarbakır ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
360. Diyarbakır ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
361. Diyarbakır ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
362. Diyarbakır ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
363. Çanakkale ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
364. Çanakkale ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
365. Çanakkale ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
366. Çanakkale ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
367. Çanakkale ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
368. Çanakkale ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
369. Çanakkale ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
370. Çanakkale ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
371. Çanakkale ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
372. Çanakkale ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
373. Çanakkale ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
374. Çorum ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
375. Çorum ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
376. Çorum ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
377. Çorum ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
378. Çorum ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
379. Çorum ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
380. Çorum ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
381. Çorum ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
382. Çorum ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
383. Çorum ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
384. Çorum ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
385. Çankırı ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
386. Çankırı ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
387. Çankırı ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
388. Çankırı ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
389. Çankırı ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
390. Çankırı ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
391. Çankırı ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
392. Çankırı ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
393. Çankırı ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
394. Çankırı ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
395. Çankırı ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
396. Elazığ ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
397. Elazığ ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
398. Elazığ ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
399. Elazığ ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
400. Elazığ ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
401. Elazığ ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
402. Elazığ ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
403. Elazığ ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
404. Elazığ ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
405. Elazığ ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
406. Elazığ ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
407. Edirne ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
408. Edirne ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
409. Edirne ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
410. Edirne ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
411. Edirne ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
412. Edirne ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
413. Edirne ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
414. Edirne ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
415. Edirne ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
416. Edirne ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
417. Edirne ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
418. Denizli ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
419. Denizli ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
420. Denizli ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
421. Denizli ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
422. Denizli ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
423. Denizli ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
424. Denizli ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
425. Denizli ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
426. Denizli ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
427. Denizli ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
428. Denizli ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
429. Erzurum ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
430. Erzurum ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
431. Erzurum ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
432. Erzurum ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
433. Erzurum ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
434. Erzurum ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
435. Erzurum ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
436. Erzurum ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
437. Erzurum ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
438. Erzurum ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
439. Erzurum ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
440. Eskişehir ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
441. Eskişehir ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
442. Eskişehir ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
443. Eskişehir ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
444. Eskişehir ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
445. Eskişehir ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
446. Eskişehir ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
447. Eskişehir ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
448. Eskişehir ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
449. Eskişehir ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
450. Eskişehir ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
451. Erzincan ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
452. Erzincan ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
453. Erzincan ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
454. Erzincan ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
455. Erzincan ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
456. Erzincan ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
457. Erzincan ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
458. Erzincan ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
459. Erzincan ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
460. Erzincan ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
461. Erzincan ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
462. İstanbul ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
463. İstanbul ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
464. İstanbul ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
465. İstanbul ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
466. İstanbul ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
467. İstanbul ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
468. İstanbul ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
469. İstanbul ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
470. İstanbul ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
471. İstanbul ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
472. İstanbul ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
473. Gaziantep ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
474. Gaziantep ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
475. Gaziantep ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
476. Gaziantep ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
477. Gaziantep ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
478. Gaziantep ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
479. Gaziantep ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
480. Gaziantep ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
481. Gaziantep ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
482. Gaziantep ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
483. Gaziantep ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
484. Hatay ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
485. Hatay ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
486. Hatay ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
487. Hatay ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
488. Hatay ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
489. Hatay ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
490. Hatay ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
491. Hatay ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
492. Hatay ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
493. Hatay ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
494. Hatay ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
495. Isparta ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
496. Isparta ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
497. Isparta ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
498. Isparta ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
499. Isparta ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
500. Isparta ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
501. Isparta ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
502. Isparta ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
503. Isparta ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
504. Isparta ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
505. Isparta ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
506. Hakkari ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
507. Hakkari ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
508. Hakkari ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
509. Hakkari ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
510. Hakkari ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
511. Hakkari ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
512. Hakkari ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
513. Hakkari ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
514. Hakkari ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
515. Hakkari ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
516. Hakkari ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
517. İzmir ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
518. İzmir ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
519. İzmir ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
520. İzmir ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
521. İzmir ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
522. İzmir ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
523. İzmir ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
524. İzmir ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
525. İzmir ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
526. İzmir ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
527. İzmir ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
528. Gümüşhane ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
529. Gümüşhane ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
530. Gümüşhane ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
531. Gümüşhane ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
532. Gümüşhane ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
533. Gümüşhane ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
534. Gümüşhane ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
535. Gümüşhane ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
536. Gümüşhane ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
537. Gümüşhane ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
538. Gümüşhane ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
539. Giresun ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
540. Giresun ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
541. Giresun ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
542. Giresun ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
543. Giresun ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
544. Giresun ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
545. Giresun ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
546. Giresun ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
547. Giresun ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
548. Giresun ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
549. Giresun ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
550. Iğdır ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
551. Iğdır ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
552. Iğdır ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
553. Iğdır ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
554. Iğdır ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
555. Iğdır ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
556. Iğdır ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
557. Iğdır ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
558. Iğdır ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
559. Iğdır ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı?
560. Iğdır ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
561. Kırıkkale ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
562. Kırıkkale ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
563. Kırıkkale ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
564. Kırıkkale ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
565. Kırıkkale ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
566. Kırıkkale ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
567. Kırıkkale ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
568. Kırıkkale ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
569. Kırıkkale ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
570. Kırıkkale ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
571. Kırıkkale ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
572. Kahramanmaraş ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
573. Kahramanmaraş ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
574. Kahramanmaraş ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
575. Kahramanmaraş ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
576. Kahramanmaraş ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
577. Kahramanmaraş ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
578. Kahramanmaraş ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
579. Kahramanmaraş ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
580. Kahramanmaraş ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
581. Kahramanmaraş ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
582. Kahramanmaraş ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
583. Kırklareli ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
584. Kırklareli ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
585. Kırklareli ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
586. Kırklareli ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
587. Kırklareli ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
588. Kırklareli ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
589. Kırklareli ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
590. Kırklareli ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
591. Kırklareli ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
592. Kırklareli ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
593. Kırklareli ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
594. Kastamonu ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
595. Kastamonu ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
596. Kastamonu ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
597. Kastamonu ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
598. Kastamonu ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
599. Kastamonu ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
600. Kastamonu ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
601. Kastamonu ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
602. Kastamonu ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
603. Kastamonu ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
604. Kastamonu ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
605. Kayseri ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
606. Kayseri ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
607. Kayseri ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
608. Kayseri ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
609. Kayseri ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
610. Kayseri ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
611. Kayseri ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
612. Kayseri ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
613. Kayseri ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
614. Kayseri ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
615. Kayseri ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
616. Kocaeli ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
617. Kocaeli ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
618. Kocaeli ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
619. Kocaeli ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
620. Kocaeli ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
621. Kocaeli ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
622. Kocaeli ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
623. Kocaeli ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
624. Kocaeli ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
625. Kocaeli ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
626. Kocaeli ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
627. Kütahya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
628. Kütahya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
629. Kütahya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
630. Kütahya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
631. Kütahya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
632. Kütahya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
633. Kütahya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
634. Kütahya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
635. Kütahya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
636. Kütahya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
637. Kütahya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
638. Karabük ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
639. Karabük ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
640. Karabük ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
641. Karabük ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
642. Karabük ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
643. Karabük ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
644. Karabük ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
645. Karabük ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
646. Karabük ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
647. Karabük ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
648. Karabük ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
649. Kilis ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
650. Kilis ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
651. Kilis ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
652. Kilis ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
653. Kilis ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
654. Kilis ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
655. Kilis ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
656. Kilis ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
657. Kilis ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
658. Kilis ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
659. Kilis ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
660. Karaman ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
661. Karaman ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
662. Karaman ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
663. Karaman ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
664. Karaman ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
665. Karaman ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
666. Karaman ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
667. Karaman ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
668. Karaman ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
669. Karaman ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
670. Karaman ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
671. Konya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
672. Konya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
673. Konya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
674. Konya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
675. Konya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
676. Konya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
677. Konya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
678. Konya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
679. Konya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
680. Konya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
681. Konya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
682. Kırşehir ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
683. Kırşehir ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
684. Kırşehir ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
685. Kırşehir ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
686. Kırşehir ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
687. Kırşehir ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
688. Kırşehir ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
689. Kırşehir ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
690. Kırşehir ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
691. Kırşehir ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
692. Kırşehir ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
693. Kars ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
694. Kars ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
695. Kars ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
696. Kars ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
697. Kars ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
698. Kars ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
699. Kars ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
700. Kars ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
701. Kars ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
702. Kars ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
703. Kars ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
704. Malatya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
705. Malatya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
706. Malatya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
707. Malatya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
708. Malatya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
709. Malatya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
710. Malatya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
711. Malatya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
712. Malatya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
713. Malatya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
714. Malatya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
715. Mersin ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
716. Mersin ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
717. Mersin ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
718. Mersin ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
719. Mersin ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
720. Mersin ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
721. Mersin ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
722. Mersin ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
723. Mersin ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
724. Mersin ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
725. Mersin ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
726. Muş ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
727. Muş ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
728. Muş ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
729. Muş ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
730. Muş ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
731. Muş ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
732. Muş ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
733. Muş ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
734. Muş ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
735. Muş ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
736. Muş ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
737. Manisa ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
738. Manisa ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
739. Manisa ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
740. Manisa ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
741. Manisa ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
742. Manisa ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
743. Manisa ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
744. Manisa ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
745. Manisa ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
746. Manisa ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
747. Manisa ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
748. Muğla ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
749. Muğla ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
750. Muğla ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
751. Muğla ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
752. Muğla ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
753. Muğla ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
754. Muğla ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
755. Muğla ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
756. Muğla ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
757. Muğla ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
758. Muğla ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
759. Niğde ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
760. Niğde ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
761. Niğde ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
762. Niğde ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
763. Niğde ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
764. Niğde ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
765. Niğde ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
766. Niğde ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
767. Niğde ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
768. Niğde ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
769. Niğde ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
770. Nevşehir ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
771. Nevşehir ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
772. Nevşehir ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
773. Nevşehir ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
774. Nevşehir ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
775. Nevşehir ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
776. Nevşehir ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
777. Nevşehir ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
778. Nevşehir ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
779. Nevşehir ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
780. Nevşehir ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
781. Mardin ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
782. Mardin ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
783. Mardin ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
784. Mardin ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
785. Mardin ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
786. Mardin ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
787. Mardin ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
788. Mardin ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
789. Mardin ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
790. Mardin ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
791. Mardin ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
792. Ordu ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
793. Ordu ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
794. Ordu ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
795. Ordu ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
796. Ordu ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
797. Ordu ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
798. Ordu ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
799. Ordu ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
800. Ordu ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
801. Ordu ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
802. Ordu ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
803. Sakarya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
804. Sakarya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
805. Sakarya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
806. Sakarya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
807. Sakarya ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
808. Sakarya ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
809. Sakarya ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
810. Sakarya ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
811. Sakarya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
812. Sakarya ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
813. Sakarya ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
814. Sinop ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
815. Sinop ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
816. Sinop ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
817. Sinop ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
818. Sinop ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
819. Sinop ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
820. Sinop ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
821. Sinop ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
822. Sinop ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
823. Sinop ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
824. Sinop ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
825. Samsun ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
826. Samsun ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
827. Samsun ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
828. Samsun ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
829. Samsun ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
830. Samsun ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
831. Samsun ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
832. Samsun ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
833. Samsun ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
834. Samsun ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
835. Samsun ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
836. Osmaniye ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
837. Osmaniye ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
838. Osmaniye ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
839. Osmaniye ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
840. Osmaniye ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
841. Osmaniye ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
842. Osmaniye ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
843. Osmaniye ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
844. Osmaniye ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
845. Osmaniye ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
846. Osmaniye ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
847. Şırnak ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
848. Şırnak ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
849. Şırnak ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
850. Şırnak ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
851. Şırnak ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
852. Şırnak ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
853. Şırnak ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
854. Şırnak ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
855. Şırnak ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
856. Şırnak ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
857. Şırnak ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
858. Sivas ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
859. Sivas ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
860. Sivas ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
861. Sivas ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
862. Sivas ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
863. Sivas ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
864. Sivas ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
865. Sivas ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
866. Sivas ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
867. Sivas ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
868. Sivas ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
869. Rize ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
870. Rize ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
871. Rize ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
872. Rize ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
873. Rize ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
874. Rize ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
875. Rize ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
876. Rize ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
877. Rize ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
878. Rize ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
879. Rize ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
880. Siirt ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
881. Siirt ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
882. Siirt ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
883. Siirt ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
884. Siirt ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
885. Siirt ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
886. Siirt ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
887. Siirt ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
888. Siirt ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
889. Siirt ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
890. Siirt ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
891. Şanlıurfa ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
892. Şanlıurfa ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
893. Şanlıurfa ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
894. Şanlıurfa ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
895. Şanlıurfa ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
896. Şanlıurfa ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
897. Şanlıurfa ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
898. Şanlıurfa ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
899. Şanlıurfa ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
900. Şanlıurfa ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
901. Şanlıurfa ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
902. Yalova ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
903. Yalova ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
904. Yalova ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
905. Yalova ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
906. Yalova ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
907. Yalova ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
908. Yalova ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
909. Yalova ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
910. Yalova ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
911. Yalova ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
912. Yalova ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
913. Tokat ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
914. Tokat ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
915. Tokat ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
916. Tokat ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
917. Tokat ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
918. Tokat ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
919. Tokat ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
920. Tokat ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
921. Tokat ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
922. Tokat ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
923. Tokat ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
924. Tekirdağ ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
925. Tekirdağ ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
926. Tekirdağ ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
927. Tekirdağ ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
928. Tekirdağ ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
929. Tekirdağ ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
930. Tekirdağ ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
931. Tekirdağ ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
932. Tekirdağ ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
933. Tekirdağ ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
934. Tekirdağ ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
935. Trabzon ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
936. Trabzon ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
937. Trabzon ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
938. Trabzon ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
939. Trabzon ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
940. Trabzon ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
941. Trabzon ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
942. Trabzon ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
943. Trabzon ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
944. Trabzon ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
945. Trabzon ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
946. Zonguldak ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
947. Zonguldak ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
948. Zonguldak ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
949. Zonguldak ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
950. Zonguldak ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
951. Zonguldak ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
952. Zonguldak ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
953. Zonguldak ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
954. Zonguldak ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
955. Zonguldak ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
956. Zonguldak ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
957. Uşak ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
958. Uşak ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
959. Uşak ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
960. Uşak ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
961. Uşak ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
962. Uşak ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
963. Uşak ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
964. Uşak ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
965. Uşak ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
966. Uşak ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
967. Uşak ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
968. Van ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
969. Van ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
970. Van ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
971. Van ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
972. Van ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
973. Van ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
974. Van ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
975. Van ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
976. Van ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
977. Van ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
978. Van ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
979. Tunceli ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
980. Tunceli ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
981. Tunceli ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
982. Tunceli ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
983. Tunceli ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
984. Tunceli ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
985. Tunceli ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
986. Tunceli ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
987. Tunceli ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
988. Tunceli ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
989. Tunceli ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?
990. Yozgat ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?
991. Yozgat ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı (250 Milyon) yapılamaz mıydı? 
992. Yozgat ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları tamamen giderilemez miydi?
993. Yozgat ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam 30 bin adet yapılamaz mıydı?
994. Yozgat ilimizde tam 18 bin kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılamaz mıydı?
995. Yozgat ilimizde asgari ücret üzerinden 7400 kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenmez miydi?
996. Yozgat ilimizde kendi işini kurmak isteyen 36 bin girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilemez miydi?
997. Yozgat ilimizde 30 kilometrelik metro veya 120 kilometrelik tramvay hattı yapılamaz mıydı?
998. Yozgat ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam 1200 km duble yol yapılamaz mıydı?
999. Yozgat ilimizde her bir ev için ortalama 60 bin liralık yatırımla 30 bin adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanamaz mıydı? 
1000. Yozgat ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?"
Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2014, 16:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER