Danıştay, basın kartı yönetmeliğiyle ilgili Fahrettin Altun'dan savunma istedi

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali istemine ilişkin davada, İletişim Başkanlığı'ndan savunma istedi. Basın kuruluşları, hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Danıştay, basın kartı yönetmeliğiyle ilgili Fahrettin Altun'dan savunma istedi

Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açtığı davada, Danıştay 10’uncu Daire oybirliği ile İletişim Başkanlığı’nın savunmasının alınmasına karar verdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin “Meslektaşlarımız için hukuki mücadelemiz sürecek. Danıştay’ın bu yönetmelikteki hukuk dışı maddeleri iptal edeceğine inanıyoruz” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen İletişim Başkanlığı’nın 21 Mayıs 2021’de yayımladığı benzer düzenlemeler içeren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşımıştı. Aynı konuda Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş de ayrı bir başvuru yapmıştı. Gazeteciler Cemiyeti ve TGS’nin yürütmeyi durdurma taleplerini görüşen Danıştay 10’uncu Daire, İletişim Başkanlığı’nın itiraz edilen maddelere ilişkin savunmasını istedi. Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı kararda şöyle denildi:

“Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dava konusu düzenlemeye ilişkin işlem dosyasının aslı veya onaylı örneğinin savunma ile birlikte gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye bildirilmesine, 06/08/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

'HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Danıştay’ın kararı hakkında şu açıklamayı yaptı: “Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne, hukuki bütün karar ve metinlere karşın İletişim Başkanlığı ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği hazırlamıştı. Hukuk tanımaz bu tavra karşı basın meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızın yasal haklarını savunma görevimiz nedeniyle davalar açtık. Danıştay 10’uncu dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla ‘hukuki belirsizlik’ içerdiği tescillenen Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurma kararını görüşmeden önce İletişim Başkanlığı’nın savunmasını istedi. Bu normal bir süreçtir, hukuk işleyecektir. Meslektaşlarımızın basın kartı almasını engelleyen, hukuki belirsizliklerle ve keyfi gerekçelerle basın kartı verip vermeme kararı alan, gazeteci olmayan kişilere, memurlara, İletişim Başkanlığı’nın iş birliği yaptığı tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine basın kartı dağıtma imkanı getiren son Basın Kartı Yönetmeliği bir hukuki metin olmaktan uzaktır. Meslektaşlarımız için hukuki mücadelemiz sürecek. Danıştay’ın bu yönetmelikteki hukuk dışı maddeleri iptal edeceğine inanıyoruz.” (ANKA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER