Pervin Buldan: Kürt sorunu sizin gibi çok rejimler, yönetimler gördü

HDP'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Kadın Konferansı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede Kürt sorunuyla birlikte aynı zamanda bir de AK Parti zihniyeti sorunu vardır" dedi.

Pervin Buldan: Kürt sorunu sizin gibi çok rejimler, yönetimler gördü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Kadın Konferansı, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda başladı. Salona HDP Kadın Meclisi tarafından “Eşbaşkanlık Mor Çizgimizdir”, “Jin, Jiyan Azadi”, “Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetimleri Savunma, Kayyım Rejimini Yıkma” pankartları Arapça, Kürtçe ve Türkçe asıldı. 

KIŞANAK'IN MEKTUBU: KADINLAR HER YERDE DİRENİYOR

Konferansa Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevi’nde seçilmiş tüm kadın tutuklular adına mesaj gönderdi. 

Kışanak’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Kayyım rejimi cinsiyetçi, otoriter sömürgeci bir darbedir. Demokratik Kürt siyasetin ve Kürt kadın hareketinin yerelden demokratik topluma dayalı ve cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir yönetim oluşturma çabasına yönelik ağır bir siyasi darbedir. Kayyumların öncelikle hedefi yerel yönetimlerdeki bütün kadın çabalarını durdurmak kentlerimizdeki kültürel, kimlik özelliklerimizi yansıtan tüm çalışmaları bertaraf etmek, erkek egemenliğine dayalı bir soygun bir düzeni kurmaktır. Kayyım yerel demokrasiye toplumsal cinsiyet eşitliğine Kürt sorununun topluma dayalı yerel siyasi çözümüne yönelik bir saldırıdır. Bir yıkım, talan projesidir. Biz kadınlar içerde, dışarda bulunduğumuz her yerde bu saldırıya karşı güçlü bir direniş örgütleyecek ve topluma dayalı yerel demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Sizleri tüm kadınları, mücadele eden direnen halkımızı saygıyla selamlıyorum.”

Kışanak’ın mesajının okunması ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan söz aldı. Kadının yaşamın her alanına ve siyasete tam katılımını esas aldıklarını dile getiren Buldan'ın konuşması şu şekilde:

EŞBAŞKANLIK DEĞERLİ BİR KAZANIMDIR: Partimizin bütün karar alma mekanizmalarında kadının eşit temsiliyetini hayata geçirdik. Kadının eşit düzeyde aday olmasını ve eşit düzeyde seçilmesini dolayısıyla siyasette eşit düzeyde söz almasını hedefledik ve bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Bu nedenle eş başkanlık dedik. Eş başkanlık sistemimiz ile kendi örgütlü yapımızdan, yerel yönetimlere ve merkezi siyasete kadar siyasetin tüm kademelerinde eşit temsiliyeti kurumsallaştırdık. Bu modelimiz gerek ülkemiz gerek Ortadoğu gerekse dünya kadınlarının eşit temsiliyeti açısından değerli bir kazanımdır. Kadın kimliğinin ve statüsünün baskılandığı bütün dünya kadınları için önemli bir modeldir, model olmaya devam ediyor. Bu; kadınlar adına yüzyılın bir başarısıdır."

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN KRİTİK: Değerli kadınlar; demokratik yerel yönetimler gerçek bir demokrasinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Eşit kadın temsiliyetinin olmadığı bir yerel yönetim sisteminde demokratik bir işleyişin, demokratik katılımın olması imkansızdır. Yerel yönetimlerde kadınların eşit şekilde yer alması sadece kadın politikalarının üretilmesine değil aynı zamanda toplumsal ve siyasal alanda değişime öncülük etmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

EŞBAŞKANLIKLA SEÇİM KAZANDIK: Bir yerde temsil edilen kadınlar var olduğu sürece temsilcilerin de bir o kadar kadın olması gerekir. Bu bir tercih değil demokratik bir zorunluluktur. Bizler işte bu gerçeklerden hareketle demokratik yerel yönetimler programımız çerçevesinde eşbaşkanlık uygulamamızla seçimlere girdik ve demokratik kadın belediyeciliğini önümüze hedef olarak koyduk. Kendimizi de kentlerimizi de bizler yöneteceğiz dedik. Bu hedefle belediyeleri kazandık ve eş başkanlık sistemi ile ülke tarihinde ilk defa kentlerimizi, ilçe ve beldelerimizi yönetmeye başladık. Eş başkanlık sistemiyle yönettiğimiz belediyelerimizde; kadına duyarlı bütçelemeye gittik. Kadın emeği ve üretimine dayalı kooperatifler kurduk. Kadınlara yönelik olarak ekonomik ve sosyal politikalar ürettik. Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları oluşturduk bu amaçla hizmet veren kadın kurumları açtık.

KAYYIM KÜRT HALKINA DARBEDİR: Bütün bunlara karşın kadınları güçlendirecek her türlü politika ve projenin karşısında durmayı görev bilen tekçi erkek iktidar düzeni demokratik zeminde seçimlerle elde edemediği belediyelerimize kayyım darbesi yaparak mücadelemizi geriletmeye, kazanımlarımızı yok etmeye çalıştı, hala da buna devam ediyor. Kadınları siyasetin, yerel yönetimlerin, ekonominin, kamusal hayatın dışına itmeyi hedefleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.  Hep söyledik, yine söylüyoruz: Kayyım rejimi; demokrasiye karşı yöneltilmiş bir darbe girişimidir, Kürt halkının iradesine yönelik bir darbedir. Eş başkanlık sistemine karşı bir darbe girişimidir. 12 Eylül’ün darbe ruhunu kayyım rejimiyle ayakta tutma ve sürdürme çabasıdır. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: Darbeci kayyım rejimiyle bütün ülkeyi kuşatanlar hukuku askıya almanın yolunu açtılar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eş başkanlık sistemini suç sayarak, demokratik siyaseti tasfiye etmeyi hedeflerine koydular. Kadın seçilmişleri görevden uzaklaştırıp tutuklayan, kadın kurumlarımızı kapatan, kadın mücadelesini her türlü hukuk dışı baskıyla engellemeye çalışan zihniyetin hedefi bu ülkede faşizm koşullarını kalıcı hale getirmek, erkek iktidar düzeninin devamını sağlamaktır. 
 
Bu sürecin devamı olarak İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiler ve kadınları güvencesizlik, şiddet ve ölümün kıskacına aldılar. Kadınların bin bir emek ve mücadeleyle elde ettiği demokratik kazanımları tartışma konusu haline getirip, bu mevcut yasaları dahi uygulamama yoluna gittiler. 

TÜM KADINLARA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ: Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu krizlerin, çöküşün, çürümenin, yozlaşmanın nedeni; tekçi, merkeziyetçi, rantçı, talancı, soyguncu yönetim zihniyetinin politikalarıdır. Yolsuzluğun, çeteleşmenin, hukuk dışılığın nedeni; kadının değişim gücünü engellemeye ve bastırmaya yönelik iktidar politikalarıdır. İşte tam da ifade ettiğim bu sebeplerle açıkça söylüyoruz ki kayyım darbesi tüm kadınlara karşı işlenmiş bir suçtur. Siyasal şiddettir aynı zamanda! Ve bu suça karşı biz tüm ülke kadınları ve hatta dünya kadınları olarak sözümüzü, gücümüzü, mücadelemizi birleştirerek karşı duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz. 

Demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, hukukun üstünlüğünü ancak ve ancak bu şekilde bütüncül bir mücadele ile sağlayabiliriz. Biz kadınlar kadınlara karşı yöneltilen her türlü saldırıya karşı ancak ve ancak birlik içerisinde ortaya koyduğumuz sağlam bir duruşla karşı koyabiliriz. Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik sömürü, kadına yönelik baskı, kadına yönelik yoksulluk ve adaletsizlik ancak ve ancak ortak karşı koyuşla aşılabilir. 

ERKEK EGEMEN SİSTEMİN HER SALDIRISI TÜM KADINLARA: Bu nedenle bu konferans aracılığı ile bütün kadınlara çağrımı buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Kadına yönelik baskıların göreceliği, sınırı, kimliği ve dili yoktur. Hangi kadın kazanımına karşı gerçekleştirilmiş olursa olsun erkek egemen sistemin her saldırısı bütün kadınlara yönelik bir tehdittir. Bütün kadınlar bu gerçeğin fakında olmalıdır. Ve bu gerçeğe göre hareket etmelidir. 

GELİN MEYDAN OKUYALIM: O nedenle gelin diyorum sevgili kadınlar! Gelin; değil sadece bu ülkede, tüm dünyada, dünyanın en büyük sorunu olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek egemen sisteme karşı demokratik, eşitlikçi ilkelerimizle, eşit temsiliyet modeliyle meydan okuyalım. Umut kadındadır, emek kadındadır, güç kadındadır! Bu devran değiştirecekse, bu zifiri karanlık aydınlanacaksa bu ancak kadınlarla başarılacak. Kadınların inancı, kadınların direnci başaracak. Buna yürekten inanıyorum. Bunu hissediyorum eminim sizler de hissediyorsunuz. 

Evet değerli arkadaşlar; Kadının toplumsal ve siyasal yaşamın dışına itildiği ortam yolsuzluktur, soygundur, yozlaşmadır, çürümedir! İşte kayyımların belediyelerimizde ortaya koyduğu pratikler bu gerçekliği net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Eşitlikçi, şeffaf sosyal belediyeciliğimize yapılan kayyım darbesi bu ilkelerimizin yerine ırkçı, talancı, soyguncu düzeni kurma amaçlıdır. 

KÜRT DÜŞMANLIĞI KAYYIM POLİTİKASININ TEMELİ OLDU: Partimizin kayyım izleme raporu ile detaylarıyla açıkladığımız üzere kayyımların tek faaliyeti tarihin en büyük soygunu olmuştur. Tam bir yolsuzluk, vurgun ve talan düzeni kurduklarını yayınlanan raporlardan görüyoruz. Bunu sadece rant amaçlı da değil, açık ifade ediyorum ırkçı saiklerle de yaptılar. Felaketlerde dahi halkın parasını halktan kaçırdılar, insanları bir başına çaresiz ve umutsuz bıraktılar. Kürt halkının diline ve kültürüne yönelik yasaklamalar ile Kürt düşmanlığını kayyım rejiminin temel politikası haline getirdiler. 

HESAP VERECEKLERİ GÜNLER YAKIN: Fakat halkımız ve kadınlar çok iyi bilsin ki hiçbir suçları bu gaspçı kayyımların yanına kar kalmayacaktır. Bu ırkçı, soyguncu, kadın ve Kürt düşmanı politikaların uygulayıcılarının, demokratik zeminde sandıkta, hukuk zemininde adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Halkın ne tek bir kuruşunu ne de tek bir hakkını onların insafına bırakmayacağız. Halkın iradesi olmadan geldiler, gaspla geldiler, ama halkın meşru iradesi ve demokratik tercihleri ile de gidecekler, bundan hiç kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın! 

ÇÖZÜLEN BU İKTİDARIN TALAN ZİHNİYETİ: Kayyım rejimi, Kürt sorununda yürütülen inkâr siyasetinin bir sonucudur. AKP Genel Başkanı bütün dünyanın kabul ettiği Kürt sorunu hakkında çıkmış, ‘Böyle bir mesele yok, biz bu işi çoktan çözdük, bitirdik’ diyor. Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu dahi çözmekten aciz olan iktidar, Kürt sorununu çözdük diyor. Evet, bu aymazlığı bir kez daha gördük buna tanıklık ettik. Ortada çözülen bir şey vardır ama bu; Kürt sorunu değildir. Çözülen şey, bu iktidardır, bu iktidarın zihniyeti ve talan düzenidir. 

HDP, BU ÜLKENİN SORUNLARININ TEMEL ÇÖZÜM GÜCÜDÜR: Evet, bu ülkede Kürt sorunuyla birlikte aynı zamanda bir de AK Parti zihniyeti sorunu vardır. Tabii ki her ikisi de çözülecektir, demokrasiyle çözülecektir. HDP, Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin en temel sorunlarının temel çözüm gücüdür. HDP fikriyatı, demokrasinin, adaletin, barışın, özgürlüklerin, eşit yaşamın garantisidir, umudu ve cesaretidir. 

İnkâr siyasetinin bugünkü temsilciliğini yürüten AK Parti iktidarı da bilmelidir ki; Kürt sorunu, sizin gibi çok rejimler, yönetimler gördü. Gelmiş geçmiş iktidarlar hep aynı yolu izledi. İnkâr ettiler, yok saydılar. Çözüm üretmediler. Ama sonunda çözülen kendileri oldu. Bugün hiçbirinin esamesi dahi okunmamaktadır. AK Parti iktidarı da aynı yolun yolcusudur. Kadınlar onları gönderecektir.

TECRİDİ AŞACAĞIZ: Toplumsal barış, Kürt sorununun diyalog ve müzakere yoluyla demokratik çözümü, herkes için adalet, herkes için demokrasi bu ülkenin bugün acil gündemidir. Bu temel sorunlara hep birlikte demokratik siyasetle, toplumsal mutabakatla kalıcı, adil çözümler üreteceğiz. Evet, tüm sorunların çözüm yolu demokratik siyasettir. Tecrit başta olmak üzere bu ülkede yaşanan tüm hukuksuzlukların, yasakların ve baskıların amacı; demokratik siyaseti çözüm aracı olmaktan çıkarmaya yöneliktir. İşte bu politikanın karşısında durmanın yolu da; demokratik siyaseti her zamankinden daha fazla ısrarla ve inatla güçlendirmekten, büyütmekten geçmektedir. 

BU ÜLKEYE BARIŞI KADINLAR GETİRECEK: Bu nedenle demokrasiden, ortak gelecekten, barıştan ve adaletten yana olan herkesin, siyasal ve toplumsal muhalefetin barış ve demokrasi içinde bir geleceğin kurulması için daha fazla ortak çaba içerisinde olması gerekir. Kadınlar, kadın ittifakı bu mücadelenin en büyük gücüdür. Türkiye’yi krizlerin içerisine sürükleyen erkek iktidar düzenini değiştirecek güç yine kadınlardır ve kadınların eşitlik ve demokrasi mücadelesidir. Bu ülkeye barışı da demokrasiyi de adaleti de eşit yaşamı da getirecek olan inanın ki biz kadınların mücadelesi olacaktır. Yerelden ilmek ilmek örülen demokrasinin öncülüğünü nasıl ki kadınlar yürütüyorsa, işte eş başkanlık ve yerel yönetimlerimiz bunun en canlı örneğidir, tüm ülkeyi demokratikleştirecek ve özgürleştirecek olan da yine kadınlardır; kadınlar olacaktır. Kadınlar, bu ülkenin çözüm gücüdür. 

DEMOKRARTİK SİSTEMİ KURACAĞIZ: Ülkeyi krizlerle, yalanla ve baskıyla yönetmeye çalışan tekçi merkeziyetçi, eril düzene karşın biz kadınlar demokratik yerel yönetimler modelimizle gerçek bir demokratik anlayış ve tutumla mücadele etmeye devam edeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız. Korkmadık, korkmayacağız! Ve inanın ki eşit temsiliyete duyarlı demokratik bir sistemi kadınlar olarak mutlaka kuracağız. Buna adım adım yaklaştığımızı, finale doğru ilerlediğimizi de belirtmek isterim. 

Bizler hakları gasp edilmiş bütün kesimlerin ortak gücü olarak, kadın partisi Halkların Demokratik Partisi olarak başta toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmak üzere bütün eşitsizliklerin çözümüne, eşitliğin, adaletin, onurlu bir barışın ve demokratik yönetimin tesis edilmesine talibiz ve bu konuda kararlıyız.

SİYASETTE BELİRLEYİCİ KONUMDAYIZ: Yeterince birikimimiz, deneyimimiz, motivasyonumuz ve gücümüz var. Ülke siyasetinde temsili ve fiili olarak belirleyici konumdayız. O nedenle bizler var olduğumuz sürece umut da var olacak, cesaret de var olacak, çözüm ve barış imkânı da var olacak. Geçmişte ve bugünde mücadelemiz kadınların emeği ile yükseliyor gelecek de kadınların olacak diyorum. Bu yolda bütün kadınlara, bütün mücadele arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte jin, jiyan, azadî! Hepimize kolay gelsin, başarılar diliyorum.”

Buldan'ın konuşmasını tamamlaması sonrasında konferans basına kapalı olarak devam ediyor. (MA - DUVAR)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER