Van-Hakkari Tabip Odası: Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır

14 Mart Tıp Bayramı haftası vesilesi ile basın açıklaması yapan Van-Hakkari Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında taleplerini açıkladı.

Van-Hakkari Tabip Odası: Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır

Van-Hakkari Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı haftası vesilesi ile basın açıklaması yaptı. 14 Mart’ta 14 talepte bulunan Van-Hakkari Tabip Odası açıklamasında ilk talep olarak TTB'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerilerinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

“Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır” denilen açıklamda, “Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada diğer talepler şöyle sıralandı:

- Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin dinlenme koşullarınınsağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

- Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

- Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir.

- Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

- Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

- Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

- uayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. 10 Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

- Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

- Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

- Tip fakültesi ve tipta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

- Koruyucu sağlık sisteminin öncellendiği, güçlü, bölge tabanlı birinci basamak basamaklandırılmış, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve anadilinde sağlık sistemi inşa edilmelidir

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 14:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER