Aydınlardan 'OHAL kaldırılsın' çağrısı

Aydın, yazar ve gazetecilerin arasında yer aldığı imzacılar, 'OHAL’in kaldırılması, Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini' talep etti. Çağrı metninde, 'tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı hukuk devleti'nin önemine vurgu yapıldı.

Aydınlardan 'OHAL kaldırılsın' çağrısı
Çok sayıda aydın, yazar ve gazeteci; savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, hakların özgürlüğün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğinden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyduklarını bildirerek OHAL’in kaldırılması için çağrıda bulundu.


Abdullah Demirbaş, Akın Birdal, Baskın Oran, Büşra Ersanlı, Esra Mungan, Fatma Gök, Kuvvet Lordoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Rıza Türmen  ve Zülfü Livaneli’nin de ilk imzacıları arasında yer aldığı açıklamada, “Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz” denildi. ‘Toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan duyulan endişe’nin dile getirildiği açıklamada, hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılması, Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesi talep edildi.

Çağrını tam metni ve ilk imzacılar şöyle:

ÇAĞRI

Bu toprakların ortak sahibi olan bizler:

Ortak vatanda ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için siyasî parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin

80 milyona sesleniyoruz.

Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz.

İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz.

Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz.

Tek adam rejimine, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine; yüzbinlerce kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya ve yargı mensuplarını haksız, hukuksuz keyfi uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz.

Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını kabul etmiyoruz.

Birarada güven içinde yaşamak için, acilen;

*Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını;

*Toplumun her kesimine yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin vakit geçirmeksizin tesisini;

*Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini;

*Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını;

*Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, kanaat önderlerini, sivil girişimleri ve siyasi partileri;

* Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı “hukuk devleti”nin,

* Bireysel ve toplumsal insan haklarını sonuna kadar uygulayan eşitlikçi,  çoğulcu demokrasi anlayışının,

* Başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının,

* İdeolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin,

* Bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin egemen kılınması için güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.

İlk İmzacılar:

Abdullah Demirbaş, Adil Demirci, Ahmet Ardal, Ahmet Dindar, Akın Birdal, Ali Bilge, Ali Gürlek, Alihaydar Konca, Ali Uçansu, Ali Rıza Özkan, Alev Er, Arif Ali Cangı, Arif Mardin, Aslan Gökbüget,Aynur Hayrullahoğlu, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşegül Devecioğlu, Ayten Yıldırım, Baskın Oran,Beril Eyüboğlu, Beşir Özmen, Betül Tanbay, Bilge Selçuk, Bilgehan Baykal, Binnaz Toprak, Buket Türkmen, Büşra Ersanlı, Celal Yıldırım, Celalettin Can, Cüneyt Başbuğ, Çiğdem Yalçın,Demet Güzel, Dilek Bektaş, Demir Küçükaydın, Dilek Coşkun, Doğan Bermek, Doğan Özgüden,Emine Uşaklıgil, Engin Gürsel, Erol Köroğlu, Erol Önderoğlu, Ersan Arsever, Esra Mungan, Fatma Gök, Fehim Caculi, Ferhat Tunç, Feyha Karslı, Gençay Gürsoy, Gül Ergül, Gülseren Onanç, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Halim Bulutoğlu, Hasip Kaplan, Hülya Uçansu, Hüseyin Çakır,Hüsnü Okçuoğlu, İlhan Tekeli, İnci Tuğsavul, Kadir Akın, Kuvvet Lordoğlu, Levent Gültekin,Lütfü Gündoğdu, Macit Çopur, Melek Taylan, Metin Bozkurt, Minu İnkaya, Muammer Keskin,Musa Akyol, Mustafa Covac, Naci Sönmez, Nazan Bayram, Nazar Büyüm, Necmiye Alpay,Nesim Ovadya, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nezih Artan, Nil Mutluer, Nilgün Özşahin,Nur Berkman, Nurettin Çivi, Oğuz Özerden, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Esen, Orhan Silier, Orhan Taylan, Oya Baydar, Öget Öktem Tanör, Ömer Ersun, Ömer Faruk Gergerlioğlu,Özlem Dalkıran, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Rıza Türmen, Sait Çetinoğlu, Sema Bayraktar, Sema Bulutsuz, Semra Somersan, Sırma Evcan, Sibel Yerdeniz, Sinan Berkman, Şanar Yurdatapan, Şenel Akyol,Şevket Pamuk, Tarık İşmen, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Temel İskit, Tümay İmre, Ufuk Uras,Umur Coşkun, Ümit Aktaş, Ünal Ünsal, Viktorya Çiprut, Yalçın Dal, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bektaş, Yasin Altıntaş,Yüksel Taşkın, Zerrin Küpçü, Zeynep Tanbay, Ziya Halis, Zülfü Livaneli. / Duvar

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2017, 16:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER