'Çerçeve Yasa' Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen kamuoyunda ‘Çözüm Süreci’ olarak bilinen ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı’ kabul edilerek yasalaştı.

'Çerçeve Yasa' Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ardından "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı" görüşmeleri gerçekleştirildi. Tasarının madde görüşmelerinin ardından ise geneline yönelik görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tasarı kabul edilerek kanunlaştırıldı. Tasarı oylamasında 137 kabul oyuna karşı 37 ret oyu kullanıldı.

Kabul edilen tasarının maddeleri şöyle:

" Madde 1) Bu kanun amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür.

a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.

b) Gerekli görülmesi halinde, yurtiçinde ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirir.

c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.

ç) Bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirmesini sağlar.

d)Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlar

e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar

Yetki ve sekreterya

Madde 3 - 1) Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.

2) Çözüm sürecinde kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Kararlar ve yerine getirilmesi

Madde 4 - 1) Bu kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.

2) Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz

Yürürlülük

Madde 5 -1) Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer." / Evrensel

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2014, 10:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER