'Demirtaş'ın 96 fezlekesi 29 davası var'

Demirtaş'ın avukatları basın toplantısı yaparak Demirtaş'ın yargılama sürecini paylaştı. Açıklamaya göre "Demirtaş hakkında, 96 fezleke hazırlanırken, 29 adet dava açılmış durumda."

'Demirtaş'ın 96 fezlekesi 29 davası var'
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş’ın yargı süreci hakkında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş, Mehmet Emin Aktar, Mesut Beştaş ve Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen katıldı.


Avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre “Demirtaş hakkında 96 fezleke hazırlanırken, 29 adet dava” açılmış. Yapılan açıklamaya göre “Demirtaş hakkında dava açan savcılardan bir kısmı FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edildi.”

Demirtaş’ın avukatları tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde;

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkında Düzenlenen Fezlekeler

Demirtaş hakkında, tümü basın açıklaması, miting ve toplantı konuşmaları, kurum ve kuruluşların daveti üzerine yaptığı konuşmalar, Meclis çalışmaları sırasında sarf ettiği sözler ve partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmalardan dolayı toplam 96 adet fezleke hazırlanmıştır.

Bu fezlekelerden 48 adedi milletvekili seçildiği 2007 yılı ile 2014 yılının sonuna kadar olan yaklaşık 8 yıllık zaman dilimindeki siyasi faaliyetlerine; diğer 48 adedi ise 2015 ile dokunulmazlıkları rafa kaldıran Anayasa değişikliğinin yapıldığı 20 Mayıs 2016 tarihine kadar olan yaklaşık 1,5 yıl içerisindeki siyasi faaliyetlerine ilişkindir.
46 adet fezleke, Cumhurbaşkanı’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde vermiş olduğu “dokunulmazlıkları kaldırılsın” talimatı sonrası 10 ay gibi bir sürede düzenlenmiş,
15 adet fezleke, dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliğinin TBMM’de görüşülmesi sırasında düzenlenmiş,
1 adet fezleke ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dokunulmazlıkları rafa kaldıran Anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü 20 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenmiş, aynı gün memur eliyle Adalet Bakanlığı’na apar topar yetiştirilerek Anayasa değişikliği kapsamına aldırılmıştır.
Fezlekelerin düzenlenme tarih ve yoğunluğu, maalesef yargının içinde bulunduğu durumun ibret verici yanını ortaya koymaktadır.
Fezlekelerdeki suçlamalar: Fezlekelerin 39 tanesi Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2 hükmü uyarınca terör örgütü propagandasından; 10 tanesi TCK 215 hükmü uyarınca suç ve suçluyu övmekten; 17 tanesi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten; 4 tanesi TCK 314/2 uyarınca örgüt üyesi olmaktan; 7 tanesi TCK 220/6 uyarınca örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten; 9 tanesi TCK 301. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılamaktan; 7 tanesi TCK 299 uyarınca Cumhurbaşkanı’na hakaretten; 3 tanesi ise TCK 125 uyarınca Başbakan ve diğer kişilere hakaretten düzenlenmiştir. Bunun dışında, her fezlekede iftira, Seçim Kanunu’na muhalefet gibi çeşitli suçlara ilişkin sevk maddeleri de yer almaktadır.

Toplam 96 adet fezlekenin, birbirinden bağımsız suç tarihleri ve suç isnatları taşıyan 31 adedi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirilerek tek bir “Torba Soruşturma Dosyası” oluşturulmuştur. (Bu “Torba Soruşturma Dosyası”, Sayın DEMİRTAŞ hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan, ana dava olarak bilinen ve akabinde güvenlik nedeniyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen ve halen de müvekkilin tutuklu bulunduğu dosyadır. Bu dosya ile ilgili aşağıda ayrıca bilgi verilecektir.)

96 adet fezlekenin 29 adedi farklı il ve ilçelerde olmak üzere 29 bağımsız davaya dönüştürülmüş,35 adedi ile ilgili, 6352 sayılı Yasa’nın Geçici 1. Maddesi ile yapılan “31.12.2011 tarihinden evvel yapılan düşünce açıklamaları hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir” şeklindeki düzenleme uyarınca 3 yıllık süre ile erteleme kararı verilmiştir.

Bir adet fezleke ise halen soruşturma aşamasında olup davaya dönüşmemiştir.  Tespit edebildiğimiz kadarıyla, müvekkil hakkında düzenlenen toplam 96 adet fezlekeden, 28 adet fezlekeyi düzenleyen ve aralarında Başsavcı ile Başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcı, FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilerek tutuklanmıştı.

Selahattin Demirtaş Hakkında Açılan 29 Adet Dava İle ilgili Bilgiler

Sayın Demirtaş hakkında, tutuklu bulunduğu dosya haricinde, Diyarbakır, Mardin, Erciş, Siirt, Doğubeyazıt, Ankara, Mersin, İstanbul, Bakırköy, Silopi, Kayseri, Şırnak, Viranşehir Asliye Ceza Mahkemelerinde; Midyat, Adana, Elazığ ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerinde toplam 29 adet dava açılmıştır.
Açılan bu davaların 9 tanesi, ifade hürriyeti önünde büyük engel taşıyan, ulusal ve uluslararası alanda sıklıkla tartışma konusu olan”Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi’ni,
5 tanesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen TCK 299. Maddesi’ni,
4 tanesi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu düzenleyen TCK 216. Maddesi’ni,
4 tanesi “Örgüt propagandasını” düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. Maddesi’ni,
2 tanesi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefeti,
5 tanesi “Hakaret” suçunu düzenleyen TCK 125. Maddesi’ni,
1 tanesi “Suçu ve suçluyu övme” suçunu düzenleyen TCK 215. Maddesi’ni,
1 tanesi de “iftira suçunu” düzenleyen TCK 267. Maddesi’ni içermektedir. (HDP il binasına yönelik saldırı nedeniyle yapılan suç duyurusunda, “Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün olaylara kayıtsız kaldığı ve olaylardan sorumlu olduğu” yönlü beyanlar nedeniyle Kayseri Emniyet Müdürü’nün şikayeti üzerine açılan dava. Yani mağdur edildiğinde şikayette bulunursan aleyhinde dava açılır kuralı işletilmiştir!)
Bugün itibarıyla açılan bu davalardan;
1 tanesinde “Beraat” (Midyat Ağır Ceza, “Kürdistan” ifadesi)
1 tanesinde “Düşme” (Bakırköy 7. Asl. Ceza, “Başbakana hakaret” Anayasa’nın 83/1 Maddesi uyarınca Yasama Sorumsuzluğu/Kürsü Dokunulmazlığı nedeniyle)
1 tanesinde “5 ay hapis cezası” (Doğubeyazıt Asl. Ceza. TCK 301’den, “hükümet terörü” beyanı nedeniyle) (Hakim, HSYK tarafından 05.05.2017 tarihinde İHRAÇ edilmiştir)
3 tanesinde “Erteleme” (6352 Sayılı Yasa Geçici 1. Maddesi uyarınca “düşünce açıklaması”, Silopi Asliye Ceza, Erciş Asliye Ceza ve Adana Ağır Ceza)kararları verilmiştir.
Kalan 23 dosyanın bir kısmı birleştirildiğinden halen derdest 19 adet dava sürmektedir.
Açılan davalarda isnat edilen suçlamaların tamamı müvekkil Demirtaş’ın vermiş olduğu beyanlar ve yapmış olduğu konuşmalardır.
Ana Dosya İle İlgili Bilgiler
Değişik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlan 31 adet fezleke nedeniyle açılan tüm soruşturma dosyaları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirilmiş, tek soruşturma dosyası haline getirilerek müvekkil hakkında dava açılmıştır.
Sayın Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu tek dosya bu olup, önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış, ancak daha sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara iline nakledilmiştir. Dosya halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/47 esasında kayıtlı olup, müvekkilin tutuklanması üzerinden 7 ayı aşkın bir süre, iddianamenin kabulü üzerinden ise yaklaşık 120 gün geçmesine rağmen henüz duruşma günü verilmemiştir.
Sayın Demirtaş hakkında bu dosya kapsamında birleştirilen 31 adet fezlekeden oluşturulan iddianame ile;
1 kez TCK 314/1 Maddesi’nden (örgüt yöneticiliğinden). Tespit edebildiğimiz kadarıyla, müvekkil hakkında düzenlenen toplam 96 adet fezlekeden, 28 adet fezlekeyi düzenleyen ve aralarında Başsavcı ile Başsavcı vekillerinin de olduğu 10 savcı, FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilerek TUTUKLANMIŞTIR.
Müvekkil hakkında düzenlenen 96 fezlekeden hiçbirinde bu yönde bir suçlama bulunmamaktadır. Bu suçlama Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ileri sürülmüştür. Kısacası, müvekkil yasama dokunulmazlığına sahip iken ve kaldırılmadan savcı tarafından dava açılmıştır.
15 kez 3713 sayılı Yasa’nın 7/2 Maddesi’nden (örgüt propagandasından)
3 kez 2911 sayılı Yasa’nın 28/1, 1 kez 2911 sayılı Yasa’nın 32/1 Maddesi’nden (Toplantı ve Gösteri Yasası’na muhalefetten)
2 kez TCK 216/1 Maddesi’nden (Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten)
1 kez TCK 214/1 Maddesi’nden ve bununla birlikte 214/3 atfı nedeniyle 2911 sayılı Yasa’nın 34/1-2 Maddesi’nden (Suç işlemeye tahrik, 6-7-8 Ekim olaylarından dolayı)
1 kez TCK 217/1 Maddesi’nden (Kanunlara uymamaya tahrik) cezalandırılma talep edilmiştir.

Sayın Demirtaş’ın örgüt yöneticiliği; partisine mensup milletvekilleri, yönetici, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Belediye Başkanları ve diğer siyasetçi kimliği olan kişilerle yapmış olduğu telefon görüşmelerine,
Pasaportu ile ülke dışına giriş çıkış yapmasına,
Türkiye’de Demokratik Cumhuriyet’in inşası için bir proje olarak sunulan ve hayata geçen, bileşenlerinde yazar, aydın, siyasetçi, STK temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinin yer aldığı, onlarca yıldır süregelen çatışmaların ve Türkiye’nin demokratikleşmemesinden kaynaklı sorunların çözümüne yönelik çalışan ve halen de varlığını koruyan, Anayasa yapım sürecinde bizzat TBMM’ye davet edilerek görüşü sorulan Demokratik Toplum Kongresi’ne katılımı ve bu kapsamda yapmış olduğu konuşma ve görüşmelere dayandırılmıştır.
Diğer suçlamaları ise şöyle özetlemek mümkündür:
2016 yılı Newrozu’nda yapmış olduğu konuşmasında ‘Direniş ve Kürt halkı’ gibi sözcükleri kullanması,
19 Şubat 2016’da yapılan basın açıklamasında şehirlerde yapılan operasyonları ‘savaş ve felaket’ olarak nitelemesi,
26 Şubat 2016 tarihinde Sur’da yaşananları anlattığı bir TV kanalında yapmış olduğu açıklamalar,
29 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’da yapmış olduğu Sur’a destek açıklamaları ile şehirlerin yıkılmasını ve katliamları eleştirdiği bölümler,
Sözcü gazetesinde 8 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Kandil’de çekilen bir fotoğraf,
4 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır’da sivil cuma namazı sonrası yapmış olduğu konuşma,
9 Eylül 2015 tarihinde HDP Diyarbakır il binasında yapılan açıklamalar,
17 Mart 2012 tarihinde halkı Newroz kutlamaya çağırması ve zafer işareti yapması,
8 Nisan 2011 tarihinde Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda kılınan Sivil Cuma Namazı etkinliğine katılması,
4 Mart 2011 tarihli “anadilde eğitim, seçim barajının kaldırılması” amacıyla yapılan yürüyüşe katılması,
25 Mart 2011 tarihinde Belediye Konukevi önünde yapılan basın açıklaması,
28 Temmuz 2010 tarihli basın açıklaması,
9 Ekim 2011 tarihinde Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda yapılan konuşma,
27 Kasım 2010 tarihli etkinlikte yaptığı konuşma,
19 Eylül 2010 tarihinde Diyarbakır’daki Kürt Dili ve Eğitimi Hareketi’nin “Anadilde Eğitim İstiyoruz” organizasyonunda halka hitaben yaptığı konuşma,
7 Temmuz 2012 tarihinde Bingöl’de düzenlenen açık hava mitinginde “Kürdistan ve gerilla” sözcüklerini kullanma,
27 Ekim 2012 günü Batman’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma,
28 Eylül 2013 tarihinde Elazığ ili Karakoçan ilçesinde yapılan konuşma,
Van’da 7 Ocak 2016 tarihinde yapılan yasal mitingdeki konuşma,
20 Mart 2014 tarihinde yapılan izinli Newroz etkinliğindeki konuşma,
12 Eylül 2015 tarihinde Cizre’de yapmış olduğu konuşma,
3 Kasım 2012 tarihinde Nusaybin’de yaptığı konuşma,
13 Kasım 2012 tarihinde Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşma,
6 Ekim 2014 tarihinde Kobanê ile dayanışma için yapılan açıklama/çağrı
gibi nedenlerle örgüt propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, suç işlemeye tahrik etme, 2911 sayılı Kanun’a muhalefet etme, suçu ve suçluyu övme, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçları isnat edilmiştir.
Ana dosyadaki 31 adet fezlekeden 8 adedini hazırlayan savcılar ihraç edilerek tutuklanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2017, 12:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER