Hakkari Valiliği'nden yasak açıklaması

Hakkari Valiliği Olağan Üstü Hal (OHAL) kapsamında gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını; kanuna uygun gösteri, toplantı ve yürüyüşlerin ise Valiliğin iznine bağlandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yasak açıklaması
Valilikten yapılan açıklamaya göre; "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. Maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3. Maddesinin 1.Fıkrasının (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat: 01:00'dan itibaren olmak üzere 90 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir. Ülke genelinde yaygın şiddet hareketlerinin devamı nedeniyle 19/10/2017 Çarşamba günü saat 01:00'dan geçerli olmak üzere 90 gün, 19 Ocak 2017 tarihinden geçerli 90 gün, 19/04/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün. 19 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere uzatılmış, yaygın şiddet hareketlerinin devam etmesi nedeniyle OHAL 19 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda 17/10/2017tarih ve 9. birleşiminde kabul edilmiştir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi, "Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak" hükmü ile yine 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 14. Maddesi (c) bendi "Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki; Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkla sağlanmak suretiyle Bölge Valiliklerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür." hükümleri bulunmaktadır.


2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan Miting, Basın Açıklamaları, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölün Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi gereğince 03/11/2017 tarihi ile 02/12/2017 tarihide dahil olmak üzere (30) gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına; çadır kurma, stant açma, oturma eylemi vb. türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/11/2017 tarihi ile 02/12/2017 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2017, 16:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER