Diyarbakır Barosu'ndan hükümete 8 çağrı

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı. Özmen, hükümete 8 maddelik bir çağrıda bulunurken, 'demokratik siyaset' vurgusu yaptı.

Diyarbakır Barosu'ndan hükümete 8 çağrı
Diyarbakır Barosu, Türkiye’deki son dönemde yaşananlara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunarak bur açıklama yaptı. “Demokratik yaşam için hukuk vazgeçilmezdir” vurgusu yapan baro hükümete çağrıda bulunuldu.


Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda avukatın katıldığı basın toplantısında, “Demokrasiye ve hukuka geri dönüş için çağrımızdır” başlıklı açıklamayı kamuoyuna duyurdu. Baronun taleplerin de yer aldığı açıklama şöyle şöyle:

‘DAHA FAZLA DEMOKRASİ’

15 Temmuz 2016 tarihinde parlamenter sisteme, sivil siyasete ve demokratik rejime yönelik gerçekleştirilen darbe girişimi toplumun, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin ortak karşı duruşuyla ağır bedeller ödenerek engellenmiştir. Başta Kürt sorunu olmak üzere diğer siyasal sorun alanlarından beslendiğinden kuşku duymadığımız 15 Temmuz darbe girişiminin demokratik yaşamı ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olduğu tartışmasızdır. Ülkemizde bu tür darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için darbeye zemin hazırlayan toplumsal ve siyasal sorunların çözümü ve demokratik yapının güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Yaşanan darbe girişimi karşısındaki toplumsal bütünleşme, aynı zamanda sosyal ve siyasal sorunların çözümü ve daha fazla demokrasi için büyük bir fırsat sunmuş ve toplumun tüm kesimlerinde buna dair umut yaratmıştır.

MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki siyasal iktidar bu süreci bir fırsata dönüştürememiş bilakis daha ağır toplumsal sorunların oluşumuna zemin sunan uygulamalara başvurmuştur. Darbe teşebbüsünden hemen sonra ülke genelinde OHAL ilanı, OHAL ile birlikte çıkarılan KHK’ler ile meclisin devre dışı bırakılması, KHK’ler ile başlatılan toplu ihraçlar, basın yayın kuruluşlarının kapatılması ve operasyonlara maruz kalması, kayyım atamaları ve yine seçilmiş belediye başkanlarının, siyasetçilerin tutuklanması sorunların çözümünden ziyade var olan sorunları derinleştirmiş ve hata yeni sorun alanları yaratmıştır.

DEMOKRATİK SİYASET ALANI DARALTILDI

Siyasal iktidar, OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lere yönelik yapılan haklı eleştirilere karşı vermiş olduğu cevaplarda, darbe teşebbüsünde bulunanlara ve darbe koşullarının giderilmesi için OHAL rejiminin ilanını zorunlu gördüklerini, toplumun endişeye kapılmamasını  ‘Devlet millete değil kendisine OHAL ilan etmiştir’ şeklinde savunmuştur. Maalesef gelinen aşamada çıkarılan KHK’ler ve uygulamalar darbe teşebbüsünde bulunanlara karşı mücadelenin ötesinde temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, muhalif kesimlerine yönelik sindirme ve baskıyı amaçlayan anti demokratik uygulamalara dönüştüğünü görmekteyiz.

‘SİVİL SİYASET İŞLEVSİZLEŞTİRİLİYOR’

Diyarbakır Barosu olarak tüm bu uygulamaları  demokratik kazanımları ortadan kaldırıcı, demokratik siyaset alanını daraltıcı ve sivil siyaseti işlevsizleştirici uygulamalar olarak görmekteyiz. Sivil siyaset kanallarının kapatılmasının, TBMM’nin işlevsizleştirilmesinin, Kürt Meselesinin şiddet sarmalına itilmesinin, yerel yönetici ve siyasetçilerin tutuklanmasının, basın ve düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırıcı uygulamaların sorunları daha da büyütüp toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya sebebiyet vereceğini bir kez daha dile getirmek isteriz. Sorunların çözümünü siyasal zeminden uzaklaştırıp adli mercilere ve kolluk birimlerine havale edilmesini doğru bulmamaktayız. Geçmişte uygulanmış benzer metotların çözümden ziyade sorunları daha da büyüttüğü bilinen bir gerçektir.
Ülke demokrasisi açısından yıllardır tartışılan ve mevcut siyasal iktidar mensuplarınca da büyük bir hata olarak görülen Kürt siyasetçilerinin parlamentodan alınmasına benzer uygulamaların bugün itibariyle de sürdüğünü üzülerek görmekteyiz.

SORUNLARI KAYYIM DEĞİL, DİYALOG ÇÖZER

Bilindiği üzere son aylarda bir kısım belediye başkanlıklarına kayyım atanmış ve son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlarının tutuklanması ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na da kayyım atanmıştır. Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçimlerle göreve gelmiş ve halk iradesini temsil eden yerel yöneticilere yönelik tutuklamaların ve yerlerine kayyım atamalarının yapılmasını kabul edilemez bulmaktayız. Bu ve benzeri uygulamaların demokratik kazanımlara ve halkın iradesine müdahale niteliğinde olduğunu belirtir, başta Kürt meselesi olmak üzere, toplumun tüm sorunlarının demokratik zeminde, diyalog ve müzakere ile çözüleceğine inanmaktayız

BARO’NUN TALEPLERİ

Diyarbakır Barosu’nun 8 maddelik taleplerine de yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Bu sebeple Diyarbakır Barosu olarak siyasal iktidardan demokratik bir hukuk devletinde kabulü mümkün olmayan;

1-   İlan edilen OHAL rejimi kapsamında çıkarılan KHK’lerin Anayasaya aykırı, TBMM’nin işlevini ortadan kaldırıcı şekilde yasal değişikliklere sebebiyet veren uygulamalardan vazgeçilmesini,

2-   Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında çıkarılan yasal düzenlemelerin KHK’ler ile değiştirilerek 1990’lı yılları aratmayacak şekilde;  müvekkil – avukat görüşmesinin kısıtlanması, görüşmenin kayda alınması, 30 güne kadar gözaltı uygulaması, 5 gün avukat ile görüş yasağı ve duruşmalarda avukat sınırlaması gibi adil yargılanma ve savunma hakkını kısıtlayıcı ve ortadan kaldırıcı uygulamalardan vazgeçilmesini,

3-   İfade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldırıcı gazete ve haber ajanslarının kapatılması, yetkililerinin tutuklanması şeklindeki uygulamalardan vazgeçilmesini ve bu kapsamda tutuklama ve gözaltı işlemlerine son verilmesini,

4-   Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçimle işbaşına gelmiş yerel yöneticilerin yerlerine kayyım atanma tasarruflarından vazgeçilmesini,

5-   KHK’ler ile toplu ihraç uygulamalarının durdurulması, darbe girişimi ile bir bağlantısı olmayan ve açığa alınan yâda ihraç edilen kamu personellerinin görevlerine dönmelerinin sağlanmasını,

6-   Başlatılan soruşturmalar kapsamında seçilmiş yerel yöneticilerin kaçma ya da delilleri yok etme koşulları olmadığı halde tutuklanma gibi ağır koruma tedbirine başvurulması yönündeki uygulamadan vazgeçilmesini,

7-   İletişim, haberleşme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalardan özelikle hayatın her alanında büyük aksaklık ve hak ihlallerine sebebiyet veren internet kesintisi şeklindeki uygulamalardan  vazgeçilmesini,

8-   Toplumun bu denli hassas olduğu bir süreçte idam cezasının  tartışmalara açılmasını doğru bulmamakla, ülke imajına zarar verici suni gündemlerin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamayacağından bu tartışmalara son verilmesini,

‘ORTAK AKIL DEVREYE SOKULMALI’

Açıklamada son olarak şunlar dile getirildi: “Diyarbakır Barosu olarak Ortadoğu’da ve son bir yıldır ülkemizde yaşanan acı gelişmelerden kaynaklı ne denli zor ve meşakkatli zamanlardan geçildiğinin farkındayız. Bu farkındalığın ve sorumluluğumuzun gereği olarak bu zor zamanlardan ve zorluklardan ancak ortak aklın devreye sokularak, sorunların demokratik zeminde tartışılması ve hukuk devleti olma sorumluluğundan ayrılmadan aşılacağına inanmaktayız.

Bu sebeple bir kez daha belirtmek isteriz ki hukuk, demokratik yaşamın var olması ve sürdürülebilir olmasının vazgeçilmez temel dayanağıdır.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2016, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.