HDP'den, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi için kanun teklifi

HDP, Türkiye’nin birçok kentinde artan kira fiyatlarının önlenmesi için tavan fiyat belirlenmesini talep ederek kanun teklifi verdi.

HDP'den, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi için kanun teklifi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, faizsiz ev sahibi olmasının yolunun açılması, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi için tavan fiyat belirlemesi ve düşük gelirli kişilere kira desteği sağlanması amacıyla TBMM'ye kanun teklifi verdi.

‘BARINMA HAKKININ İHALALİ SONUCU DOĞUYOR’

"Toplu Konut Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığı’na sunan HDP’nin teklif gerekçesinde, “Artan konut ve kira fiyatları çoğu kez asgari ücretin çok üzerinde seyretmektedir. Çoğu yurttaş yaşamını insanca ve elverişli idame ettirebilecek bir konut bulamamaktadır” denildi.

Ekonomik kriz ve paranın değer kaybının da etkisiyle ev sahiplerinin evlerini fahiş fiyatlardan kiraya vermek adına haksız ve hukuka aykırı yöntemlerle kiracılarını çıkarma yolunu tercih ettikleri örneklerin giderek arttığını belirten HDP’nin teklifinde, “Bilhassa büyük kentlerde ciddi bir sorunun başlangıcı olan bu yaklaşım, anayasal güvence altında olan barınma hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE TÜRKİYE: Uzun yıllardır uygulanan yanlış kent politikaları ve konut planlamaları ucuz ve güvenilir konutu dar gelirli yurttaşlar için ulaşılamaz kılmıştır. Ekonomik ve sosyal krizin etkisiyle gittikçe yoksullaşan Türkiye, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke olmuştur. TÜİK verilerine göre ülkede sadece yüzde 57’lik bir kesim kendi konutunda otururken, yurttaşların neredeyse yarısı kiracı konumundadır. Yine TÜİK’in açıkladığı verilere göre, yıllardır hane halkının gelirinden en fazla payı konut ve kira almaktadır.

KİRA ARTIŞLARI BAZI MERKEZLERDE YÜZDE 200’E VARDI: Meslek odaları, emlak şirketleri ve birçok araştırma kuruluşunun ellerindeki verilere dayalı yaptıkları araştırmalar sonucu, Türkiye’de özellikle son iki yılda başta büyükşehirler olmak üzere konutta kira artışları bazı merkezlerde yüzde 200’e varmıştır. Şüphesiz bu veriler birer veri olmanın ötesinde ülkede yurttaşların yaşadığı ve insan onuru ile bağdaşmayan durumlara ayna tutan araçlardır.

HAZİNECE KARŞILANSIN: Çok sayıda insanın sağlıklı, elverişli koşullarda yaşayamıyor oluşu, sosyal devlet ilkesi ile örtüşmemektedir. Devlet, sorumluluğu gereği yurttaşların barınma hakkını sağlayıcı yol ve yöntemleri üretmek ve yaşama geçirmekte mükelleftir. Bu bağlamda sunmuş olduğumuz kanun teklifi ile amaçlanan, kişilerin faiz ödemeksizin ev sahibi olmalarının yolunun açılması, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi için tavan fiyat belirlemesinin esas olması ve yine düşük gelirli yurttaşlar için kira desteğinin Hazinece karşılanmasıdır. (DUVAR)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER