TBB, güvenlik soruşturması yönetmeliğine karşı Danıştay’a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği, ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptalini talep ederek Danıştay’a başvuruda bulundu.

TBB, güvenlik soruşturması yönetmeliğine karşı Danıştay’a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Resmî Gazete'de 3 Haziran 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, “Dava konusu yönetmelik, hukuki belirlilik ve öngürülebilirlik ile kişisel verilerin korunması ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi çalışma özgürlüğüne Kanun’un öngörmediği şekilde bir sınırlama getirmekte; temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık içermektedir” ifadelerine yer verildi.

‘ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR’

Atamalarda anayasal güvencelere aykırı sonuçlar ve farklılıklar doğabileceğini ifade eden TBB, Danıştay’a yapılan başvuruya ilişkin şunları kaydetti:

“Yönetmelikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel verilere itiraz olanağının bulunmaması ve bu verilerin silinmesi sırasında izlenecek usule ilişkin düzenlemenin yer almaması, yönetmeliğe dayanak oluşturan yasal düzenlemelerin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına da aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda, Yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanak kanun hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir. Ayrıca iptali talep edilen Yönetmelik hükümleri yürürlükte kaldığı sürece, ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacak binlerce vatandaşımıza ve meslektaşlarımıza karşı anayasal güvencelere aykırı sonuçlar ile uygulamada farklılıklar doğabileceğinden yürütmenin durdurulması isteminde de bulunulmuştur.” (DUVAR)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER