TRT'de 'kayıtsız' ve 'denetimsiz' toplantı dönemi

Artık TRT Yönetim Kurulu toplantılarında konuşulanlar kayda geçirilmeyecek. Toplantılarda konuşulanlar ve alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı.

TRT'de 'kayıtsız' ve 'denetimsiz' toplantı dönemi
TRT Yönetim Kurulu’nun gizli yapılan toplantılarına yeni düzenleme getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre toplantı görüşmelerinin iki ayrı ses kayıt cihazı ile takip edilmesi, adli ve idari makamların denetimine açılması, 10 yıl boyunca saklanması gibi hükümler de kaldırıldı.


Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre
 artık toplantıdaki görüşmeler ses kayıt cihazı ile devletin arşivlerinde tutulmayacak. Adli ve idari denetim mekanizmalarına, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili bir veri sunulamayacak.

TRT Yönetim Kurulu toplantılarında genel olarak TRT’nin program, yayın, teknik, personel, idari ve mali tüm hizmetlerine dair temel ilkeler ve hedefler belirleniyor, bunlarla ilgili kararlar alınıyor. TRT’nin bütçesi, bilançosu, kadrosu karara bağlanıyor; yatırım ve finansman programları onaylanıyor. Genel Müdürün teşkilatta yapılmasını istediği teklifler inceleniyor, uygun görülenler RTÜK onayına sunuluyor. Yıllık yayın planları karara bağlanıyor. Bu toplantılarda ayrıca Sayıştay’ın TRT’nin denetimine ilişkin raporları inceleniyor, düzeltici ve geliştirici tedbirler alınıyor.

ORTAKLIK KURULMASINA KARAR VERİLEBİLİYOR

Yönetim Kurulu toplantılarında; yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, ortaklıklar kurulmasına karar veriliyor. TRT Gelirleri Yasası’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bandrol ve etiketler ile ilgili hususlar tespit ediliyor.

Önceki düzenlemeye göre ses kayıtlarının 10 yıl boyunca saklanması gerekiyordu. Ses kayıt materyallerinden biri, toplantı sonunda bir zarfa konulup, mühürleniyordu. Bu zarf sadece adli makamların talebi üzerine açılabiliyordu. Ses kaydının ya bir kopyası alınıyor ya da içeriği bir kağıda geçirildikten sonra yeniden mühürleniyordu. Mühürlenen ses kaydının açılması, kopyasının alınması gibi işlemler ise sadece ve sadece TRT Genel Müdürü tarafından yapılabiliyordu. Ses kayıtlarının mühürlenmeyen ikinci kopyası ise denetlemekle yetkili kurum ve kişilerce talep edilebiliyordu.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2018, 13:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER