OHAL Komisyonu ve Wikipedia Anayasa Mahkemesi'ne geliyor

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Türkiye'nin gündemindeki iki önemli konuyu görüşecek. OHAL Komisyonu kuruluş kanunu ve Wikipedia yasağı Genel Kurul'un önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında gündeme geliyor.

OHAL Komisyonu ve Wikipedia Anayasa Mahkemesi'ne geliyor
Anayasa Mahkemesi OHAL Komisyonu kuruluş kanununu ve Wikipedia yasağını önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda görüşecek.

Barış İçin Akademisyenlerin ihracı ve sonrasında OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmasıyla ilgili CHP’nin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 24-25 Aralık 2019 tarihlerinde yapacağı Genel Kurul toplantısında görüşülecek. CHP’li 113 milletvekili 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal  İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’da yer alan bazı ifadelerin iptali için başvuru yapmıştı. Başvurda iptali istenen ifadeler şöyle:

Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi, 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ilave tedbirler ile…” ibaresi, 4. maddesinin; (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “…mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı…” , “…Başbakanlıkça…” ve “…soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi…” ibareleri,  (2) numaralı fıkrasında yer alan “…Başbakanın…” ibaresi, (4) numaralı fıkrasının, 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…dosya üzerinden…” ibaresi, 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; İkinci cümlesinde yer alan “…daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki…” ibaresi, Yedinci cümlesinde yer alan “…Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla…” ve “…kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde…” ibareleri, 11. maddesinin (1)  numaralı fıkrasında yer alan “…Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek…” ibaresi…

MANİSA İDARE MAHKEMESİ DE BAŞVURDU

Anayasa Mahkemesi aynı gün, aynı kanunla ilgili Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin başvurusunu da görüşecek. İdare Mahkemesi, “Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebiyle AYM’ye başvurmuştu.

WIKIPEDIA YASAĞI DA GÜNDEMDE

Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı da, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar vermişti. Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık’taki gündem toplantısında ele alacak. Siteye erişim, “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar” bulunduğu gerekçesiyle 29 Nisan 2017’de engellenmişti.  / DUVAR

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2019, 11:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER