TMMOB'den milletvekillerine mektup: Desteğinizi bekliyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündemine getirilmesi beklenen "meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesi" yönündeki tekliflere dair tüm milletvekillerine mektup gönderdi. Değişikliği karşı destek talep eden Koramaz mektubunda, “TMMOB sadece bir meslek kuruluşu değil, bileşimi, yapısı, görev ve sorumlulukları ile aynı zamanda memleketimizin de geleceğidir” dedi.

TMMOB'den milletvekillerine mektup: Desteğinizi bekliyoruz
AK Parti, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türkiye Barolar Birliği’nin seçim sistemi ve faaliyet yapısını değiştirecek düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Meclis’in açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen değişikliğe ilişkin tüm milletvekillerine mektup gönderdi.


Korona virüsü salgınının yaşandığı günlerde yapılmak istenen değişikliği basın yoluyla öğrendiklerini ifade eden Koramaz, “Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik yapılması konusunda herhangi bir öneri ve talebi bulunmamaktadır” dedi.

‘TMMOB’UN ONAYI DIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE OLUMSUZ BAKIYORUZ’

1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak tanımlanan TMMOB’un anayasal statüsünün, 1982 Anayasası’nda da korunduğunu hatırlatan Koramaz, birlik bünyesinde 24 odaya kayıtlı 107 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 bine yakın üye bulunduğunu hatırlattı.

Koramaz’ın mektubunda öne çıkan ifadeler şu şekilde:

DAHA ÖNCE 7 KEZ GÜNDEME GETİRİLDİ: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da TMMOB Kanunu’nda değişiklik girişimleri gündeme getirilmişti. O dönemlerde de TMMOB’nin bilgisi dışında, dışarıdan dayatılan bu değişiklik gündemleri nedeniyle programımızdaki çalışmalarımızın sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sekteye uğratılmıştır. Birliğimiz, TMMOB’nin bilgisi ve onayı dışında kanunumuzda değişiklik yapmayı amaçlayan her türlü girişime olumsuz bakmaktadır. Konu ile ilgili görüşlerimiz ve tavrımız, anayasamızdan, kuruluş kanunumuzdan ve üyelerimizden aldığımız güç ile kamuoyuna açık şekilde ifade edilmiştir.

BİRLİĞİMİZ KAMU İDARESİNİN PARÇASI: Anayasamız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevlendirmiştir. Bu anlamıyla Birliğimiz, kamu idaresinin bir parçasıdır. Yine Birliğimiz, bağlı mesleklerin, ülkenin yönetiminde ve ülke politikalarının oluşturulmasında, kendilerini ifade edebilmelerinin de demokratik aygıtlarından biridir. Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile düzenlenmiş olan kamusal mesleki denetim yetkimizin ortadan kaldırılması, seçim sistemimizin değiştirilmesi ve Bakanlıkların hiyerarşik vesayeti altına sokulma doğrultusundaki Anayasamıza aykırı bazı değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir.

İDARİ YAPIMIZI KAOSA SÜRÜKLEYECEK: Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun menfaati göz önünde bulundurularak faaliyet yapılması ile olanaklıdır. Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.

BİLİMSEL KRİTERLER DEVRE DIŞI BIRAKILACAK: Yasa değişikliğinin hedeflerinden biri olan, birliğimizin mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla kamu ve çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir. Toplumun genelini ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren, güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz açısından hayati öneme sahip yapı denetimi, sanayi, imar, gıda, çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım, madencilik, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı hizmetlerinin mesleki denetimi ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılacaktır.

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ: Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 135. madde başta olmak üzere anayasaya aykırılık taşıyan kanun değişikliği teklifleri, hem demokrasimize hem de meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır. TMMOB sadece bir meslek kuruluşu değil, bileşimi, yapısı, görev ve sorumlulukları ile aynı zamanda memleketimizin de geleceğidir. Milletvekillerimizin, TMMOB Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı kamu ve toplum yararından, bilim ve teknikten yana olan sesimize ses olacağınıza inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz/ (DUVAR)

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 13:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER